Galileo Galilei Institut

Blog del centre

Activitat intergeneracional de Vincles + JIP

El servei Vincles del Departament de Promoció de la Gent Gran té com a objectiu abordar la solitud no volguda en la gent gran mitjançant la tecnologia i el suport d’equips de dinamització social. Es volen reforçar les seves relacions socials i millorar el seu benestar.

A traves d’una aplicació per a tauletes que permet enviar i rebre missatges de veu, de text, fotografies o vídeos així com trucar i fer videoconferències i anotar les cites a l’agenda, es vol reforçar i millorar la comunicació amb la xarxa de familiars i amics, i també crear comunitats de persones grans que tinguin interessos en comú amb les xarxes de grups d’usuaris/àries Vincles.

L’objectiu d’aquesta acció educativa es promoure les relacions intergeneracionals per tal d’apropar els col·lectius de la gent gran i dels joves i adolescents. Partint de l’ús de les TIC com a punt comú entre ambdós col·lectius, es vol facilitar el coneixement i comprensió de les diferents etapes vitals, i per tant, fomentar l’empatia entre ells.  Es vol que ambdós col·lectius es proporcionin suport mutu, i es beneficiïn dels coneixements i saviesa de cadascun, es a dir, aprendre els uns dels altres. A la vegada, es vol trencar amb els prejudicis i estigmes existents que es tenen sobre cadascuna d’aquestes etapes vitals. A llarg termini, es un objectiu preventiu doncs es vol incidir en la cultura existent en la nostra societat sobre l’envelliment, i promoure un canvi en el concepte de la vellesa, posant-la en valor.

Les activitats es van dur a terme els dies 21 i 28 de gener a l’hora del pati dins l’aula Magna. Dinamitzada per 4 joves de 4t d’ESO A i B: Mariana, Valentina, Abigail i Valeria i 3 persones adultes del projecte vincles (més el dinamitzador Abraham). Aquestes joves han estat treballant per organitzar la sessió des d’inicis de desembre.

Posted in: Curs 2018-19, Galileo Galilei, Vincles

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment