Galileo Galilei Institut

Blog del centre

Eleccions al Consell Escolar de l’INS Galileo Galilei


 

El procés electoral que permetrà renovar la meitat dels membres dels consells escolars ja està en marxa.

Les votacions seran el 28 de novembre de 2018 segon el calendari que es mostra.

En el nostre Consell Escolar s’ha de renovar:

  • 1 plaça del sector pares/mares,
  • 2 plaçes de l’alumnat i
  • 2 plaçes del professorat

Moltes gràcies,

Javier Sanz

Posted in: Consell Escolar, Curs 2018-19, Galileo Galilei

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment