Galileo Galilei Institut

Blog del centre

Les pràctiques a empreses del currículum diversificat

PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Els alumnes de 4t D formen part del Projecte de Diversificació que consisteix a fer unes estades pràctiques en empreses i entitats del districte de Nou Barris. Per això, els dimarts i els dijous, durant el matí, els alumnes en lloc d’estar a l’institut són a les entitats i empreses. Aquest projecte es va posar en marxa el curs 2013-14.

OBJECTIU DEL PROJECTE

Aquestes activitats tenen com a finalitat que l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits pugui ser un element motivador i també que l’apropament a la relació adulta que s’estableix entre agents laborals pugui ser un element potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests alumnes l’assoliment dels objectius generals de l’educació general obligatòria.

Posted in: Currículum diversificat, Curs 2016-17, ESO, Galileo Galilei

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment