Galileo Galilei Institut

Blog del centre

Les classes de circ en marxa

Els alumnes de qurat d’ESO del currículum diversificat aquest trimestre dediquen una part del seu horari lectiu a les classes de circ. Cada dimecres, amb aquest objectiu, van a l’Ateneu Popular de 9 Barris per aprendre’n. Les fotos següents ens mostren un detall de la seva evolució.

Més fotos en aquest enllaç

Posted in: Currículum diversificat, Curs 2016-17

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment