Visites al bloc

  • 27.146

Subscripcions

Introduïu el vostre mail per rebre-hi notificacions d'entrades noves

Uneix altres 26 subscriptors

La inspecció escolar de 1864: visita a les escoles de Corbera d’Ebre i Gandesa

L’ensenyament públic d’abast universal va començar la seva expansió a Espanya el 1834. Pensat com un mecanisme per formar ciutadans que donessin suport al règim liberal, l’Estat va dissenyar, entre d’altres, un cos d’inspectors per controlar el sistema escolar.

Dissortadament, l’Estat liberal tenia arruïnada la seva hisenda, i només va proveir una plaça d’inspector per cada província que, a més, havia de ser contractat per les diputacions provincials.

L’elevat nombre d’escoles, sumat a la precarietat de les comunicacions, feia que les visites dels inspectors no sovintegessin. El 1864, entre els mesos de maig i juny, Manuel Villegas Alcaraz va girar una visita d’inspecció per les escoles del districte escolar de Gandesa. Villegas era natural d’Andújar (Jaen) i abans de ser destinat a Tarragona, havia estat inspector a Guadalajara.

Els seus informes posen de manifest que la comarca patia els mateixos problemes que afectaven a tot el sistema escolar. Els més destacables eren la massificació de les escoles i l’absentisme escolar, provocat per la necessitat de les famílies de la mà d’obra infantil en els períodes de més feina al camp.

Corbera d’Ebre

La primera població terraltina que va visitar l’inspector va ser Corbera d’Ebre, que aleshores tenia 1.993 habitants i dues escoles, una per a cada sexe. L’escola de nens estava al número 15 del carrer de la Presó, que antigament havia estat una ermita, dedicada a Sant Blai. Segons l’inspector, l’espai no reunia les condicions reglamentàries: en prop de 68 m2, s’hi encabien els 118 alumnes que hi havia matriculats.Val a dir que segons l’informe, només n’assistien regularment noranta. Del total de matriculats, només setanta tenien l’edat reglamentària per assistir-hi, entre 6 i 10 anys. De la resta, vint-i-dos tenien menys de sis anys, i vint-i-sis més de deu.

El responsable de l’escola era Llorenç Viñes Abella, de 41 anys i que en feia divuit que exercia com a mestre. En el moment de la inspecció feia set anys que s’estava a Corbera. En l’avaluació del seu rendiment l’inspector qualificava com a bons els resultats obtinguts en l’educació dels alumnes, així com la seva aptitud per a l’ensenyament i la seva conducta a l’aula i fora d’ella. En canvi, respecte a la seva capacitat i nivell d’instrucció com a mestre, la qualificació va ser de regular. Pel que sabem, Llorenç Viñes va continuar exercint a l’escola, com a mínim, fins l’octubre de 1870.

El 1864 l'escola de nenes estava en algun dels edificis de la plaça

El 1864 l’escola de nenes estava en algun dels edificis de la plaça

Pel que fa a l’escola de nenes, sembla ser que estava al capdamunt d’un dels edificis de la plaça, sense donar-ne més informació. Tampoc reunia les condicions reglamentàries, qualificant el seu estat de dolent. Segons l’informe, l’edifici amenaçava ruïna, afegint que la cambra on vivia la mestra era insuficient i indecorosa. En aquest sentit, es recomanava a l’Ajuntament que cerqués un altre edifici per posar-hi l’escola i que proporcionés a la mestra un lloc més decent on poder viure.

Sense esmentar les dimensions de la sala que feia d’escola, s’afirma que tenia una capacitat per 60 alumnes, tot i que la matrícula en sumava 72. D’aquestes, hi assistien regularment cinquanta-dues. Només la meitat de les alumnes matriculades tenien l’edat reglamentària per assistir a l’escola; de la resta, vuit tenien menys de sis anys, i vint-i-vuit superaven els deu.

La responsable de l’escola era Dolors Boix Simó, de 25 anys d’edat, i que en feia dos que havia estat destinada a Corbera. De fet, aquella havia estat la seva segona destinació, després d’exercir alguns mesos a la Bisbal del Penedès.

Aquesta mestra havia nascut als Freginals (Montsià), essent la germana petita d’una de les mestres que, en aquells moments, regentava una escola de Gandesa. Amb escassa experiència docent, l’inspector es va limitar a qualificar com a bona la seva conducta personal i professional, els seus resultats acadèmics amb un “algunos”, i la resta d’aspectes (capacitat, instrucció, aptitud i zel) com a regulars.

El cert és que dos mesos després de la visita, Dolors Boix va deixar l’escola, on estava com interina, en ser destinada a la de Masroig. Tres anys després, el 1867, va tornar a exercir a la comarca, passant per les escoles d’Horta de Sant Joan i Gandesa. El seu pas per aquests centres va ser breu, el maig de 1868 deixava l’ensenyament públic per exercir en un centre privat de Borriana, a Castelló.

Tretze anys després va tornar a exercir, breument, a la comarca, a l’escola de la Pobla de Massaluca, on s’estigué entre el juny de 1881 i el maig de 1883. Va continuar la seva carrera en altres centres fins el 1911, quan es va jubilar als setanta anys, després de cinc dècades dedicades a la docència.

Gandesa

Des de Corbera d’Ebre, Manuel Villegas va anar a visitar les escoles de Gandesa, el 25 de maig de 1864. Aleshores la capital terraltina tenia 2.746 habitants i quatre escoles públiques, dues per cada sexe.

La primera de les escoles de nens que va visitar estava al principal del núm. 48 de la placeta del Matro. L’espai tenia uns 50 m2, amb una capacitat teòrica per 84 alumnes. L’inspector en destacava un estat de conservació mitjà, i la presència de quatre finestres que garantien llum i ventilació al local.

Pel que fa a la matrícula, sumava 95 alumnes, amb una assistència mitjana de prop de vuitanta. Dels matriculats, setanta-tres tenien l’edat reglamentària, deu eren menors de sis anys, i dotze en tenien més de deu.

El responsable de l’escola era Germán Gerona Guzmán, de 42 anys d’edat i que en feia vint-i-dos que exercia el magisteri. D’aquests, en feia gairebé tretze que atenia l’escola de Gandesa, on va continuar exercint, com a mínim, fins l’octubre de 1870.

Poca cosa més sabem d’aquest mestre, excepte que l’inspector va qualificar com a bons els seus resultats acadèmics, així com la seva aptitud i conducta; mentre que el zel demostrat en la seva feina era qualificat com “bastante”, i la seva capacitat i instrucció rebia una nota de regular.

L’altre escola de nens estava al principal del núm. 14 del carrer de Sant Antoni. El seu estat va ser considerat per l’inspector com a dolent, donat que no complia amb l’establert pel reglament. Amb uns 38 m2, la sala tenia una capacitat teòrica de 65 alumnes, i comptava amb dues finestres per a la seva il·luminació i ventilació.

Aquí, la matrícula era de 78 alumnes, amb una assistència mitjana de seixanta-un. Dels matriculats, trenta-tres tenien l’edat reglamentària, mentre que divuit tenien menys de sis anys, i vint-i-set en tenien més de deu.

El responsable d’aquella escola era Agustí Ferrando Martí, de 49 anys d’edat i quinze de servei com a mestre, tot i que només en feia un que havia pres possessió de l’escola de Gandesa. D’ell, només sabem que hi va continuar exercint fins el 1890 quan, cal suposar que es va jubilar, amb setanta-cinc anys. Va continuar vivint a Gandesa, on va morir l’abril de 1898.

De la seva capacitat pedagògica, l’inspector va considerar bons els resultats acadèmics i la seva conducta; mentre que qualificava de mitjana la seva capacitat, de regular la seva instrucció i aptitud, i d’escàs el seu zel per l’ensenyament.

Fins a la construcció de les Escoles Nacionals, iniciada el 1926, els centres escolars de Gandesa van estar dispersos per diferents punts de la població

Fins a la construcció de les Escoles Nacionals, iniciada el 1926, els centres escolars de Gandesa van estar dispersos per diferents punts de la població

La primera de les escoles de nenes estava al principal del núm. 18 de la plaça Nova, que estava llogat per l’Ajuntament. L’informe indica que el seu estat era regular, sense aportar més dades.

La matrícula d’aquell centre era de 31 alumnes, amb una assistència regular de prop de vint-i-cinc. De les matriculades, divuit tenien l’edat reglamentària i tretze tenien més de deu anys. En aquest apartat, l’inspector feu constar que la matrícula de nenes era tan baixa per les reticències dels pares a dur les seves filles a l’escola, tot i l’obligació que en tenien.

Al capdavant de l’escola hi estava Leonor Batiste Boter, de 33 anys, que en feia gairebé dotze que s’estava al capdavant de l’escola de Gandesa, que sembla ser, fou la seva primera destinació professional.

Poc més sabem d’aquesta mestra, excepte les qualificacions que li atorgà l’inspector en aquella visita. Qualificacions que no eren massa bones. L’inspector només va considerar bona la conducta de la mestra. Respecte als resultats acadèmics la seva anotació va ser de “ningunos”; considerant regular la seva capacitat, instrucció i aptitud i com poc el seu zel per l’ensenyança.

La segona escola de nenes estava al pis principal del núm. 33 del carrer d’Horta. L’estat de la sala era considerat bo, amb suficient llum i ventilació per la docència.

La matrícula d’aquest centre era de 97 alumnes, amb una assistència mitjana de vuitanta-dues. De les matriculades, només trenta tenien l’edat reglamentària, cinquanta-quatre eren menors de sis anys, i tretze en tenien més de deu.

La responsable d’aquella escola era Francesca de Paula Boix Simó, germana de la mestra de Corbera d’Ebre. Tenia 24 anys, amb gairebé set d’experiència docent i en feia un i mig que estava a l’escola de Gandesa.

Nascuda a Ulldecona (Montsià), sabem d’ella que es va casar amb un mestre, Josep Guardia Arín, amb qui va tenir dos fills, Josep Maria i Dolors Guardia Boix, que també es van dedicar a la docència. Abans de guanyar en possessió la plaça de Gandesa, havia exercit a les escoles de Santa Bàrbara i Alcanar, al Montsià. Va exercir a Gandesa durant trenta-cinc anys, fins el 1898, quan li fou concedida la jubilació, als seixanta-un anys.

Pel que fa a les notes de la inspecció, aquest va qualificar com a bons els seus resultats acadèmics i la seva conducta; com a mitjana la seva capacitat, i com a regular la seva instrucció, aptitud i zel per l’ensenyança.

David Tormo i Benavent

1 comment to La inspecció escolar de 1864: visita a les escoles de Corbera d’Ebre i Gandesa

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>