RISC GEOLÒGIC

Descripció i avaluació del risc geològic. Cartografia i delimitació de les zones de risc.

  • risc geotècnic (moviments en massa, estabilitat de vessants, subsidències, col·lapses, assentaments…)
  • risc hídric (delimitació de zones inundables, corrents d’arrossegalls, dejeccions,..etc.)
  • risc hidrogeològic (contaminació d’aqüífers, sobre-explotació, salinització…)
  • risc d’allaus (cartografia de zones amb risc, recull de dades històriques…)
  • risc sísmic (

Reconeixement geomorfològic de camp. Identificació litològica, disposició estructural i valoració dels processos de risc. Cartografies geomorfològiques i de les zones de risc.
Control de la contaminació en aqüífers. Anàlisis d’aigües, xarxes de control i seguiment.
Peritatges geològics

APLICACIONS I ACTUACIONS
Avaluació dels diferents riscos naturals (inundacions, subsidències, esllavissades, allaus, sismicitat,…etc.). Delimitació de zones de risc en projectes d’urbanització, indústries, .. etc.
Propostes i mesures de protecció de correcció ó de minimització dels riscos naturals.
Informes hidrològics de càlcul d’avingudes i delimitació de zones inundables, en projectes d’urbanització, de càmpings, .. etc

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA