infraestructures

APLICACIONS I ACTUACIONS

Estudis geotècnics per a projectes d’urbanització i construcció de vials.
Estudis geotècnics per a projectes d’enginyeria civil;  emplaçament de ponts, traçat de carreteres i línies ferroviàries, canalitzacions i col•lectors, línies elèctriques,  .. etc.
Estudis geotècnics d’instal•lacions industrials; fotovoltaiques, eòliques, plantes de cogeneració, estacions depuradores d’aigües residuals, sitges, naus industrials, ramaderes i magatzems.
Estudis geològics i geotècnics en projectes de construcció i ampliació de polígons industrials.
Estudis geològics i geotècnics per l’emplaçament I construcció de basses i embassaments de reg.
Estudis hidrogeològics i geotècnics per l’emplaçament i construcció de cementiris i altres activitats industrials.
Estudis de contaminació de sòls i aigües.