Arxiu de la categoria: General

La 4a revolució de l’aprenentatge

A ‘Otras formas de aprender‘, Alex Beard diu que aquesta revolució consistirà bàsicament en ensenyar a aprendre enlloc d’ensenyar a saber. I que això enllaça amb la famosa lifelong learning.

Ens interessa més quan fa referència a que la tendència és que l’aprenentatge tendeixi a fomentar la creativitat, a com millorar les coses, a la pràctica de la intel·ligència emocional, a ser resilients en entorns convulsos, a cooperar, a saber treballar junts… A les sotf skills, vaja.

Aquí va l’entrevista i els articles

Practitioner

 

 

Aprendre en qualsevol moment, des de qualsevol lloc i amb qualsevol

El lema és ‘qualsevol’. La irrupció de la nova era tecnològica i els darrers avenços en intel·ligència artificial no són només una amenaça: hi ha qui els planteja com una oportunitat.

És el cas de Academic Plan: Northeastern 2025. Tot pivota sobre la generació de xarxes, comunitats, relacions, no només amb la comunitat educativa: també amb ex-alumnes i actors provinents d’altres entorns. L’aprenentatge compartit. La “multidisciplinarietat”.

Què estem fent les administracions al respecte?

Practitioner

Sobre educació digital

“… en los próximos años, lo que va a diferenciar la formación en línea de otras modalidades educativas no va a ser la tecnología, ni siquiera las pedagogías en las que se base, sino el tipo de servicio ofrecido a sus “estudiantes-cliente”: mayor flexibilidad, curación de contenidos y recursos de aprendizaje, coaching formativo, aprendizaje adaptativo, presencia en las redes sociales, open badges y nuevas formas de acreditación, y un largo etcétera.”

Practitioner

3.852 peticions d’accions formatives (a la diba)

L’acció + demandada, Procediment administratiu (per variar: 228 peticions).

La previsió és donar resposta a totes les demandes i programar edicions de totes les accions formatives que han assolit el nombre òptim de demanda.

La programació s’iniciarà a finals del mes de maig i s’allargarà fins el mes d’abril de 2018.

Practitioner