PARTICIPANTS 2018

PARTICIPANTS 2018

….????

…..????

 ….????

….????

…????

 ….????

 ….????

 ….????

….????

…????

 

2017

1º PREMI : LAS HELENIZADAS ” COSAS DEL AMOR”

      

2º PREMI : BARBIE & CHASER ” LES NENES BONES…”

3º PREMI: SHIRLEY BÁSICA “GET THE PARTY STARTED”

   

JUAN CABALLERO ” A MI MANERA”

        

LUX MUNDI AND THE GIRLIES “KINDA OUTTA LUCK”

 

ZAHARA LA MARIKONICA “VIVA LA PLUMA”

 

REMIX : TOTS ELS PARTICIPANTS