CABARET 13

CABARET 13

                            

Sensualitat, extravagància, erotisme, burlesque, canallades, transgressió, cant, provocació, transformisme, “petardeo”, diversió i molta sabata de taló. CABARET 13 és això i tot el que vulguis imaginar.