BASES DE PARTICIPACIÓ 2018

BASES DE PARTICIPACIÓ AL FESTIGAILESBIÀ 2018

a celebrar el DISABTE 27 D´OCTUBRE, a les 18’00 hores.

 1.- Cada participant tindrà opció a presentar-se al concurs, sol o en conjunt, només amb un tema musical o performance musical.

No és permesa la participació a concurs de persones que es dediquin professionalment al mon de l’espectacle, atès que el Festigailesbià és, per naturalessa, un festival amateur. 

2.- El número d’actuacions està limitada a 10 en total. En el cas d’excedir-se el nombre de pre-inscrits, el jurat que aquest any es formarà decidirà quins dels projectes participen.

3.- Cada participant haurà de presentar un tema d’un màxim de 4 minuts.

No s’admetran cançons que excedeixin d’aquest temps preestablert.

4.- El termini per inscriure’s a l’edició d’enguany  serà el proper

DIMECRES 3 D’OCTUBRE, no prorrogant-se en cap cas.

Aquest dia farem una reunió informativa  al Casal Lambda a les 19h,a la que cal assistir-hi i portar el tema que voleu interpretar en CD o bé en format informàtic.

5.- Cada participant haurà de portar el tema a concurs, així com els 20’s, prèviament editat per al Remix final. La falta dels 20’s, per al remix, dona potestat a l’organització per agafar els que es considerin.

6.- Cada participant haurà d’adjuntar un full d’inscripció que podrà obtenir al mateix Casal Lambda o mitjançant   http://blogscat.com/festigai/inscripcio-2018/

7.- Hi haurà  un primer assaig el  DILLUNS 15 D’OCTUBRE,a partir de les 18´30 h, al Casal Lambda . I al assaig final el mateix dia que es celebri el concurs. És possible que hi hagi més assajos al Casal, de caràcter opcional.

 8.- En l’edició d’enguany, es donaran premis als participants i/o formacions  més votats. El sistema de votació comptarà amb un 50% de vot del públic assistent, i un 50% d’un jurat especialitzat, format, entre altres persones, pel President del   Casal. En cas d’empat el vot del públic serà decisiu com a vot de qualitat.

9.- En qualsevol cas, l’organització es reserva el dret a cancel·lar una actuació si considera que no s’ajusta als paràmetres establerts.

10.- Per participar al Festigailesbià es requereix ser major d’edat o aportar una autorització escrita i signada per mare, pare o tutor legal.

Leave a comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *