AGRAÏMENTS 2016

     DIRECTOR DE LA GALA …………………………………………… Daniel Claramunt

     ASSESSOR TÈCNIC, SÓ……………………………………………..Miquel Àngel Sanz

     LLUMS I PROJECTOR ……………………………………………….Miquel Àngel Sanz

     TÈCNIC CANÓ ………………………………………………………………………. Pep Coll

      TECNIC, LLUM, …………………………………………………………………..Xavi Segu

     BLOG  FESTIGAILESBIÀ ……………………………………………….Araceli Moreno

     PÀGINA WEB ………………………………………………………………Antonio Martin

     DISSENY GRÀFIC ……………………………………………………………..Jordi Pardo

     PUBLICITAT ……………………………………………………………..Mario Alegranzi

     FOTÒGRAF ………………………………………………………………Carles de la Cruz

     VÍDEO …………………………………………………………………………Alfred Melero

    VIDEO FITXE …………………………………………………………………..Samuel Pèrez

     MUNTATGE  MUSICA   ………………………………………………….. Marc Llorens

     PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL……………………….…………………Lucia  Martinez

     EDICIÓ VIDEO CANÇO FINAL FESTIGAI……………………..Joan i Marc Calvo

    LLETRA EN CATALÀ DE CANÇO FINAL FESTIGAI……………Dani Claramunt

     PREMSA    “TIME OUT“ …………………………………………………….. Marti Sales

     ESCENOGRAFIA …………………Vicenç Selda, Pablo Marin i els seus ajudants 

ELS VOSTRES HOSTESSOS/ES

 i

“CHEER LEADERS”:

Ana Marin

Helen Dorado

Pablo Marin

Oscar Vilanova

Mario Alegranzi

Sonia Armada

ORGANITZACIÓ:

Marc Llorens i Araceli Moreno

ELS ORGANITZADORS, EN NOM DEL CASAL LAMBDA, AGRAEIXEN LA COL·LABORACIÓ DE TOTS ELS ARTISTES, PATROCINADORS, PARTICIPANTS I VOLUNTARIS, DONCS SENSE LA SEVA AJUDA NO PODRÍEM REALITZAR AQUEST FESTIVAL.

MOLTES GRÀCIES A TOTS.