EDITORIAL ANDORRA


         Actualitat literària

Posts tagged with hem nedat a l’estany amb la lluna plena

8 de maig de 2015

“Concert per a la mà esquerra” al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya

  Presentació de Concert per a la mà esquerra de Jesús Bonals al la seu del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona Algú de vosaltres va llegir o regalar la novel·la  Hem nedat a l’estany amb lluna plena de Raimon Esplugafreda? Doncs, després d’haver venut més de 200.000 exemplars sota aquest pseudònim, Jesús Bonals publica, amb l’Editorial Andorra, […]

© 2020 EDITORIAL ANDORRA   Hosted by BlogsCat