EDITORIAL ANDORRA


         Actualitat literària

Posts tagged with el museu de l’elefant

27 de febrer de 2014

Presentació del Museu de l’elefant a Vilafranca del Penedès

  La llibreria l’Odissea de Vilafranca del Penedès va instituir l’any 1999 un premi literari, El lector de l’Odissea, que el va diferenciar de tots els altres premis literaris del Principat, en què els lectors tindrien un paper actiu i rellevant en el sentit d’implicar-los no tan sols en el procés de selecció de les obres […]

© 2020 EDITORIAL ANDORRA   Hosted by BlogsCat