Un POUM amb menys totxo

Informe favorable a l’avanç del nou planejament municipal de Blanes

Els sectors residencials previstos al nord de la carretera de Lloret o a s’Abanell només es desenvoluparan si són necessaris

Aprovat també un canvi en el planejament per regularitzar els càmpings situats al delta del riu Tordera

danielcunado wordpress com

INFORMA GENERALITAT DE CATALAUNYA.- La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha emès un informe urbanístic i territorial favorable a l’avanç del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Blanes (la Selva), que adapta el creixement residencial previst al descens de l’activitat constructiva registrat els darrers anys.

El POUM vigent a Blanes, aprovat l’any 2010, va ser declarat nul per una sentència del 2015 que considerava insuficient l’estudi d’inundabilitat que incorporava. Tot i que aquesta sentència ha estat recorreguda, en previsió que pugui esdevenir ferma l’ajuntament ha decidit iniciar la revisió del POUM. La revisió refarà les deficiències en l’estudi d’inundabilitat però mantindrà els mateixos criteris i objectius que el document del 2010, incorporant les modificacions legislatives urbanístiques que s’han produït aquests darrers anys i actualitzant les previsions que contenia.

 

Estancament del sector immobiliari

Un dels canvis més rellevants del nou POUM respecte el del 2010 és el relatiu al desenvolupament residencial, que s’adaptarà a l’actual context d’estancament del sector immobiliari. Mentre que en el període 2002-2007 es va construir una mitjana de 506 habitatges anuals a Blanes, entre 2008 i 2014 la xifra es va reduir a 189. Malgrat el refredament del sector, el municipi encara té pendents de construir 10 sectors residencials, que representarien 3.704 nous habitatges.

L’avanç del POUM qüestiona la necessitat de disposar de tant sòl urbanitzable delimitat, és a dir, preparat per ser construït, a curt termini. Per això, proposa que el desenvolupament de sis sectors residencials que es preveien al nord de la carretera de Lloret o a l’àmbit de s’Abanell se supediti a que l’ajuntament així ho decideixi en funció de les necessitats de cada moment. Fins que aquests sòls es programin, doncs, tindran la regulació del sòl no urbanitzable.

La Comissió territorial d’urbanisme ha valorat aquesta modificació, més adequada al context actual. No obstant, veu convenient que el consistori estableixi algunes pautes que orientin els futurs desenvolupaments i que prioritzi el creixement de les zones més properes al nucli urbà o als seus eixos d’accés.

 

Regularització dels càmpings de la Tordera

El nou POUM de Blanes també incorporarà les modificacions de planejament que hagi impulsat l’ajuntament des del 2010 o les que es considerin adients per resoldre certs conflictes. Dintre d’aquesta darrera categoria es troba la regularització dels càmpings situats al delta del riu Tordera.

No obstant, atès que el nou POUM encara s’està treballant, el consistori ha decidit modificar el vigent per abordar la situació més ràpidament. La Comissió territorial d’urbanisme d’aquest dimecres ha emès un informe favorable a l’avanç d’aquesta modificació del POUM. El canvi afectarà els càmpings el Pinar, Bella Terra, Roca i Blanc, situats a la plana del riu Tordera. També abastarà altres establiments que estan fora d’aquest àmbit, com els càmpings la Masia, Sol i Mar, Cavall de Mar i Blanes.

 

Possibilitar la millora de les instal·lacions

La proposta del municipi és canviar la qualificació dels sòls on es troben tots aquests càmpings de manera que l’activitat quedi regularitzada. Per fer-ho, s’acull a la modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC). El PDUSC és l’instrument de planejament que protegeix el litoral català de la urbanització, però el 2014 es va introduir un canvi per fer compatible aquesta protecció amb el manteniment de les activitats turístiques preexistents, com ara els càmpings. El manteniment és possible si el planejament de cada municipi així ho decideix.

La modificació del POUM de Blanes, doncs, regularitzarà l’existència d’aquests càmpings costaners. Els establiments podran modernitzar i millorar les seves instal·lacions, sempre que tramitin abans un pla especial i presentin plans d’autoprotecció en cas d’inundació.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *