Ens tracten d’imbècils a cost electoral zero

La   Plataforma   Aturem   la   C­32   reclama   al   conseller   Rull   que   aclareixi   la   resposta   a   les  més de 3.500 persones que van anar a votar sobre la C­32

Josep Rull intervenció Parlament

NOTA DE PREMSA PAC32.- Després   de   l’anunci   de   la   setmana   passada   del   conseller   de   Territori   i   Sostenibilitat   Josep  Rull   assegurant   que   l’autopista   C­32   finalitzarà   la   seva   concessió   el   2021,   la   Plataforma  demana   a   la   conselleria   una   resposta   clara,   i   sense   la   càrrega   electoralista   que   acostuma   a  acompanyar   totes   les   seves   declaracions,   per   les   3.660   persones   que   van   anar   a   votar   en   la  consulta sobre l’allargament de la C­32 fins a Lloret de Mar.

Les   declaracions   fetes   al   Parlament   de   Catalunya   anunciant   la   gratuïtat   de   l’autopista   no  són   coherents   amb   el   conveni   signat   entre   la   Generalitat   i   la   concessionària   Infraestructures  Viàries   de   Catalunya   S.A.   (INVICAT)   el   17/3/15   i   publicat   al   DOGC   Núm.   6834   ­   19/3/2015,  en   el   que   es   deixa   la   porta   oberta   a   una   renovació   de   la   concessió   d’aquesta   autopista.   La  Plataforma   reclama   al   conseller   que   modifiqui   el   conveni   amb   la   concessionària   per   tal   de  donar   crèdit   al   seu   anunci   i   que   la   possible   renovació   no   quedi   a   expenses   del   que   pugui
determinar el conseller que estigui en el càrrec al 2021.

En la clàusula 7.1 del citat conveni es detalla que:

L’import   del   saldo   de   compensació   existent   al   final   de   la   concessió   per   raó   de   la   inversió   per  l’obra   del   ramal   Blanes­-Lloret   de   Mar   serà   compensat   per   l’Administració   mitjançant  l’atorgament   d’un   període   addicional   de   durada   de   la   concessió   d’acord   amb   el   règim   jurídic propi   del   contracte   de   concessió   adjudicat   a   Invicat.   Al   venciment   actual   de   la   concessió,  establert   per   al   31   d’agost   de   2021,   es   determinarà   el   nou   termini   de   durada   addicional  de   la   concessió   que   es   correspondrà   amb   el   moment   en   què   l’import   dels   futurs   fluxos   de  caixa   lliures   estimats   de   la   concessió,   descomptats   a   la   taxa   definida   a   l’annex   I   del   present  conveni,   sigui   equivalent   al   saldo   de   compensació   final.   No   obstant   això,   si   en   algun  moment   abans   del   finiment   del   període   addicional,   s’assolissin   els   fluxos   necessaris   per   a   la  recuperació   del   total   del   saldo,   la   concessió   finirà   anticipadament,   sense   que   per   raó  d’aquesta   resolució   anticipada   la   concessionària   pugui   demanar   cap   tipus   de  rescabalament.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *