Tensió al consell d’administració d’Aigües de Blanes

La CUP planteja dubtes en la gestió d’Aigües de Blanes i demana la dimissió de Narcís Piferrer

Imatge CF (Amb fotomuntatge de DdB)

 

NOTA DE PREMSA.- El passat dia 19 d’octubre va tenir lloc la reunió del consell d’administració d’Aigües de Blanes.

La CUP de Blanes, que va ser l’única formació que va plantejar preguntes i dubtes a la sessió, va posar sobre la taula una bateria de questions dirigides a Narcís Piferrer, conseller delegat, investigat també per un jutjat de Girona per la  seva gestió al capdavant d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa).

La CUP, que forma part de l’acusació popular en el procés obert contra Piferrer, va demanar explicacions sobre els sous de les societats i va denunciar la manca de transparència en la seva gestió, així com la perllongació de concessions i la possible vinculació amb altres empreses esquitxades per casos de corrupció.

 

 

Preguntes a Aigües de Blanes #LlumsiTaquígrafs

  • Per què el senyor Narcís Piferrer ha dimitit com a conseller delegat d’Agissa i no ho ha fet d’Aigües de Blanes? Piferrer afirma que s’ha jubilat un 50% de Girona SA, i que la mateixa Girona SA li ha demanat que continuï a Aigües de Blanes.

 

  • El sou que rep com a Conseller delegat és de 7.000€ anuals més una part que li assigna la part privada? Corroborat.

 

  • El 2016 la partida destinada als càrrecs intermedis i direcció (8 persones) ascendeix a 288.000 € aproximadament. És a dir, es cobren uns 3.000 € al mes. És correcte? La xifra ascendeix a 316.000 €. Els càrrecs intermedis i de direcció es reparteixen de la següent manera: direcció (1), administració (1), explotació (4), departament tècnic (2).  És a dir: 14 pagues i uns 1850 € nets al mes. Curiosament el director d’Aigües de Blanes contava, a l’inici, a Piferrer com a càrrec inclòs en aquesta partida, cosa que entrava en contradicció amb la primera pregunta, tal i com li vam fer notar la CUP i els socis de la part privada.

 

  • Insistim en demanar una auditoria del període 2012-2015 de control financer i eficàcia de la societat Blanes Medi Ambient i Aigües de Blanes, facturació concreta i operacions concretes. Entenem que finalitzar el contracte 15 anys abans ha de venir raonat i justificat. Responen que ja ens faran arribar la informació. La CUP recalca que aquesta documentació ja els hi vam demanar en el seu moment.

 

  • Per què en l’allargament de la concessió efectuada el 2001, i sota mandat de Ramon Ramos, es prorroga 20 anys el contracte a instància del soci privat sense que en la licitació estigués prevista aquesta possibilitat? Responen que és una potestat que s’aplica sovint i que de fet les concessions es poden allargar fins a 50 anys. En aquest cas concret Girona SA havia fet una inversió de 300 milions de pessetes i que, per tal d’amortitzar la inversió, van sol·licitar allargar la concessió.

 

  • Per què s’afegeixen a l’objecte social la construcció, reparació i conservació de tota classe d’obres?  No ha quedat clar. Argumenten que si no hagués estat així no podrien haver evitat per exemple  l’esfondrament d’un tram del carrer de la Riera de Blanes.

 

  • Quina vinculació existeix entre empreses vinculades amb el cas del 3% (Concert Estudio i AMR Publicitat) i Girona SA?  Justifiquen els pagaments a Concerts Estudio com a compra de paquets d’entrades pel Festival de Cap Roig a petició sobretot de Caixa de Girona que es repartien entre proveïdors, empleats, etc. Sobre els ingressos a AMR Publicitat han parlat de compres de llibres de fotografies antigues de Girona per regalar.

 

  • No és molt 20.000 € en llibres? Responen que tot això s’incorporava als lots de Nadal pels treballadors.

 

You may also like...