Setmana de vaga de metges a Blanes. Què fer?

 • Consells per a la població davant la convocatòria de vaga als centres de Salut de Catalunya.

Imatge METGESDECATALUNYA.CAT

Font

Departament de Salut

Nota de premsa rebuda el dia 25.11.2018 a les 17:00 hores


Arran de la convocatòria de vaga als centres de salut de Catalunya, el Departament de Salut recomana als ciutadans que, en cas de tenir una visita concertada, es truqui el mateix dia de la visita o es vagi personalment al centre per confirmar si es podrà fer. Les visites que no es puguin fer, es programaran de nou. Es poden tornar a concertar a través del telèfon, per internet o presencialment.

Recordem que els serveis mínims decretats són els següents:

 • Es garanteix el funcionament normal a:
  1. Serveis d’urgències dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), punts d’atenció continuada (PAC) programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) i hospitals.
  2. Unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
  3. Atenció als malalts ingressats.
  4. ·Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
  5. Transport sanitari per atendre totes les urgències, el tractament oncològic, diàlisi i oxigenoteràpia així com sistemes d’emergència.
 • En el cas dels serveis de medicina de família i pediatria, ginecologia (amb els serveis inajornables d’ecografia del primer i segons trimestre d’embaràs i interrupció voluntària de l’embaràs), odontologia i centres penitenciaris en torns diürns, es garantirà el 25% de la plantilla. Pel què fa als serveis penitenciaris en torns nocturns es garantirà la totalitat de la plantilla.
 • Pel què fa a la resta de serveis, funcionaran com en un dia festiu, excepte els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%.

El Departament de Salut està fent tot el possible per aconseguir que es desconvoqui la vaga i, en cas que finalment es faci, que tingui la menor afectació possible sobre la ciutadania.


ANTECEDENTS

Font

metgesdecatalunya.cat 

16.11.2018

Metges de Catalunya (MC) convoca una vaga de facultatius de la xarxa sanitària concertada amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). L’aturada tindrà lloc els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre, coincidint amb la mobilització de personal mèdic que el sindicat també ha convocat a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS).

La vaga del sector concertat s’adreça als més de 10.000 facultatius de 53 hospitals d’aguts, 86 equips d’atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).

Sota el lema “Som metges, som sanitat i volem qualitat”, l’organització crida a l’aturada després de comprovar com la gran majoria de les seves demandes han estat “ignorades” i, un cop més, el col·lectiu mèdic ha estat “arraconat” en la mesa de negociació del segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Els representants dels facultatius de la xarxa concertada reclamen millores laborals i retributives, així com solucions per al “deteriorament progressiu de l’assistència”, afectada per la sobrecàrrega de treball i la manca d’inversions derivada de les retallades sanitàries.

Les reivindicacions del sindicat s’estructuren en tres blocs:

Assistencials

 • Establir un límit màxim de visites diàries i fixar un temps mínim d’atenció per pacient a les consultes d’atenció primària.
 • Respectar la distribució de jornada assistencial i no assistencial (destinat a la formació i recerca) dins la jornada de treball.
 • Recuperar la plantilla de facultatius anterior a les retallades.

Laborals

 • Reduir la contractació temporal i precària prioritzant els contractes a jornada completa.
 • Equiparar, en el conveni SISCAT, la jornada anual dels facultatius amb la de la resta de col·lectius professionals.
 • Regular per conveni el règim de jornada i descansos de tots els grups professionals, sense excloure els facultatius i la resta de personal sanitari.
 • Millorar els drets de conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
 • Assignar permisos retribuïts de com a mínim 40 hores anuals per a formació i recerca.
 • Incrementar la protecció de la salut laboral, en especial atenció als riscos psicosocials i a les dones embarassades i lactants.
 • Creació de Juntes Clíniques Facultatives amb capacitat de decisió sobre l’assignació de la carrera professional, els permisos per formació i els processos de selecció.

Retributives

 • Recuperar el poder adquisitiu perdut i les retallades salarials dels últims 10 anys.
 • Remunerar el preu de l’hora de guàrdia mèdica al mateix valor que l’hora ordinària de treball, i la guàrdia localitzada al 50% del valor de la presencial.
 • Equiparació salarial dels facultatius d’assistència primària amb els facultatius dels hospitals, en tots els conceptes retributius.
 • Millorar el complement de carrera professional.
 • Millorar el complement variable per objectius (DPO).

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *