Retalls de sa vila de Blanes (1)

JOSEP CORTILS I VIETA

Personatge il·lustre

Un dels blanencs que al llarg de la seva vida va dedicar un gran esforç intel·lectual i literari a conèixer i divulgar les excel·lències de la seva vila, dotat d’una facilitat extraordinària en la descripció de les seves narracions, estudiós vocacional i gran coneixedor de la nostra història, va ser en Josep Cortils i Vieta. La seva copiosa obra el va convertir en el gran poeta i narrador dels costums blanencs i en el primer historiador i cronista de Blanes.

Autor Domènec Valls i Coll

Cortils i Vieta va néixer a Blanes el 7 de febrer de 1839. La posició econòmica de la seva família no era gaire envejable, motiu per el qual es va veure obligat d’abandonar els estudis i les seves afeccions literàries, ja que es delia per el cultiu de les lletres. A l’edat dels 14 anys s’embarcà cap Cuba com tants altres dels nostres avantpassats fills de Blanes per guanyar-se les garrofes en la bodega d’uns amics de la seva família. Va passar 7 anys treballant intensament gairebé 12 hores diàries, sense descans dominical i amb l’esforç afegit de continuar cultivant la seva formació literària. Una vegada recollida una quantitat suficient de diners, producte dels seus estalvis, va posseir el seu propi negoci. El canvi de vida i el disposar del temps i de la tranquil·litat d’esperit que tan desitjava, va fer que pogués començar a col·laborar en algunes publicacions, els seus primers escrits varen veure la llum en un periòdic català de Nova-York.

Tan prompte com va tenir resolta la situació econòmica, que li assegurava el seu futur complerts els 30 anys, va vendre el seu comerç i va tornar a la seva estimada Catalunya i a la seva enyorada Blanes. La seva vida va estabilitzar-se encara més al contraure matrimoni i viure a l’escalf d’una família, junt amb la seva muller i fills. Les seves il·lusions de tants anys, per fi anaven a realitzar-se i pogué dedicar tot el seu coneixement i formació literària, assolits amb l’esforç i voluntat ferrenya dels trenta anys passats lluny de la seva terra, al servei de Blanes el seu poble estimat.

Gràcies a Cortis i Vieta Blanes disposa d’un fons documental històric realment impressionant i al mateix temps d’un estudi i descripció meticulosa de les seves tradicions i costums, veritables documents imprescindibles per conèixer el nostre passat.

Però les bones intencions de donar a conèixer als seus compatriotes les seves idees i coneixements adquirits durant tants anys, no foren compresos per un poble mancat d’ideals i sobrat de petites passions, puig la política i partidisme eren en aquella època per la majoria dels blanencs la cosa més important, Cortils i Vieta fou incomprès i ignorat per la gent. Completament desenganyat, es retirà de la vida pública, vivint aïllat dintre l’àmbit familiar fins a la seva mort, ocorreguda a Blanes el dia 6 d’Octubre de 1898.

Finalment, Blanes va donar-se comte de l’important obra deixada per tan il·lustre fill, donant el seu nom a bona part del Passeig de Mar i col·locant una làpida en la casa on havia nascut. Per desgràcia la seva copiosa obra va quedar oblidada en les llibreries i calaixos de les cases durant molts anys. Fins ara no hem valorat l’autèntic sentit de la seva obra i el que representa la figura de Cortils i Vieta per Blanes com a poeta, pensador i investigador incansable de la història de Blanes des del segle XIV fins a finals del segle XVIII.

D’entre els innombrables escrits històrics, proses i poesies que formen el conjunt de tota la seva producció vull fer esment de dues importants obres, cabdals pel coneixement de l’historia de Blanes. Una d’elles és el Llibre “ETHOLOGIA DE BLANES” editat a Barcelona per la Llibreria de D’Àlvar Verdaguer l’any 1886. Es tracta d’un rigorós anàlisi de la vida de Blanes, que enllaça l’època del segle XVIII fins els nostres dies. En aquesta obra hi trobem una detallada exposició del caràcter moral de la seva gent i Gremis, costums corresponents a diverses festes de l’any, cançons i rondalles populars, jocs, peculiaritats idiomàtiques, onomatología, noms de llocs de la vila amb el seu significat, etc. En conjunt el podem qualificar de llibre excepcional d’un valor immens pel coneixement de les nostres tradicions.

L’altre treball històric de Cortis i Vieta, va ser editat per l’Associació D’Excursions Catalana en l’Anuari de l’any 1882, es titula “RESSENYA HISTÒRICA DE LA VILA DE BLANES”, una crònica laboriosa on es descriuen els fets mes importants ocorreguts, any darrera any, des de l’antiga Blanda fins el 14 de desembre de l’any 1823. Un document per ser analitzat pels historiadors i que pot ajudar a solucionar aquells aconteixements que moltes vegades no sabem si realment son història o llegenda.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *