Racons de Blanes històries i relats (11). Per ANTONIO MORA VERGÉS

IN MEMORIAM DE L’ANTIC HOSPITAL-ASIL, ESCOLA, TEATRE…

DE BLANES. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

ESTAMPES BLANENQUES Hospital Imatge JOSEP PRUNA CORTACANS

Dins de la història, l’hospital de Sant Jaume va donar un esplèndid servei a la Ciutat de Blanes en diferents activitats: alberg de pobres i pelegrins, curar malalts, d’hospici, escola pública, teatre de la població, sala d’actes,… Imatge JOSEP PRUNA

 

Rebia un email de l’Aitor Roger Delgado, tècnic de l’Arxiu Municipal de Blanes en el que me deia;

t’enviem el dibuix de l’antic Hospital Asil de Sant Jaume – avui ensulsiat – realitzat per Josep Pruna Cortacans que va néixer a Blanes, al carrer de la Camadasa, el dia 6 d’abril de 1924, i lliurava ànima al Senyor el 08.09.2016 a l’edat de 92 anys.

Patrimoni Gencat ens explica que l’hospital primitiu es troba documentat amb certesa, per primera vegada l’1 d’agost de 1423, tal i com ho certifica la presència del bisbe Andreu Bertran. València + Barcelona ,15 de juliol de 1433)

Aquest hospital primitiu, estava situat dintre el recinte emmurallat de la vila, entre els carrers actuals de Sant Jaume, Theolongo Baccio i Hospital. Sense canviar d’ubicació va experimentar diverses transformacions i reformes, fins l’any 1913 en que es va deixar el vell local i va ser traslladat al paratge que ocupa actualment.

No se sap amb exactitud el dia de la seva fundació, però el primer document que parla de l’Hospital de Blanes diu

“que el dia 9 de gener de 1369, el bisbe de Girona va donar llicència per recollir donatius per l’Hospital de Blanes”.

En aquella data l’hospital més que una casa de salut, era un alberg de pobres on se’ls admetia tant si estaven bons com si patien alguna dolència. La vertadera estructura hospitalària, la trobem l’ any 1423, quan s’estava construint la capella advocada a l’apòstol Sant Jaume , que un cop acabada l’any 1468, va rebre l’autorització per a celebrar-hi missa.

A causa de la guerra, l’any 1471 la capella de l’Hospital va actuar provisionalment com a parròquia, ja que era més apropiat assistir aquí que no pas a Santa Maria.

L’any 1496, el bisbe va autoritzar als jurats de la vila i als obrers de la parròquia la pesca els dies de festa per tal d’ampliar les obres de l’hospital.

No se sap d’on va sorgir l’idea de la seva construcció ni que va prendre part en la composició dels seus reglaments.

Els responsables del seu funcionament i control depenien directament de la parròquia i de la Universitat de Blanes. Aquesta correspondència es mantindrà fins el segle XX.

El dia 30 d’octubre de 1661, l’hospital ja feia molts anys que existia, i estava en condicions bastants pèssimes de conservació, situació que va provocar que es contractés a l’arquitecte Miquel Nogués, el qual va emprendre ràpidament les obres de restauració de l’hospital.

El 12 d’agost de 1858, l’hospital a part de desenvolupar les seves funcions primigènies, també es convertirà en auspici. Aquesta nova funcionalitat vindrà assumida per l’abandonament d’un nadó a les portes de l’hospital. D’aquesta manera, l’hospital, a més de ser de malalts i pobres, també ho era dels abandonats i desemparats.

l’1 de desembre de 1860, es va dotar a l’hospital d’un espai sorprenent i inaudit, al tractar-se d’un hospital, com era el teatre, el qual es convertirà en el primer local de la vila on es feien representacions teatrals. El teatre estava dintre de l’hospital, en el lloc on durant tants segles va ocupar la capella de Sant Jaume, que va ser tancada entorn dels anys 1838-39, habilitant-se una altra de més petita.

El nou segle XX,

Comportà canvis decisius en l’Hospital, com ara el canvi d’emplaçament.

El 26 de novembre de 1910, es dóna compte d’un informe emès per la Junta Municipal de Sanitat en el qual s’esmenta que els terrenys situats a l’Horta de la Perla reuneixen les condicions higièniques adients per edificar-hi el nou hospital.

El reverend de la parròquia de Blanes mossèn Jaume Arcelós i Roure ofereix a l’ajuntament de comprar aquests terrenys junt amb una finca, i cedir-los al municipi per tal de que s’hi construeixi l’hospital.

D’altra banda, el vell hospital del carrer de Theolongo Bacchio, amb penes i treballs s’aguantava dret i li convenia una reparació en profunditat.

El 23 de novembre de 1910, l’ajuntament accepta el donatiu de mossèn Jaume Arcelós per comprar els terrenys, i d’aquesta manera l’ajuntament ja era propietària d’aquests terrenys per tal de construir-hi l’hospital. Es va formar una comissió encarregada de confeccionar els plànols, i buscar els mitjans suficients per a tirar-lo endavant.

El reverend Jaume Arcelós, Joan Burcet i Agustí Vilaret, en data de 24 de gener de 1912, van demanar a l’ajuntament permís per construir, en els terrenys citats, el nou hospital, que seria propietat del municipi i que va ser inaugurat el 24 de març de 1913.

El 3 de març de 1913, l’arrendador del quarter de la Guardia Civil, afirmava que necessitava la finca per a derruir-la i aixecar-ne una altra.

L’ajuntament ofereix a la Guàrdia Civil, l’edifici de l’hospital antic, fetes les degudes reparacions, ja que era imminent la inauguració de l’hospital nou.

Després de servir a la vila durant 490 això anys, va ser declarat Caserna de la Guàrdia Civil, finalment però, com que no reunia les condicions de seguretat necessàries exigides pel Govern, el varen convertir en presó local

 

Conèixer Catalunya

Aquí trobareu : histories, relats de sortides , propostes d’excursions, … que fan referència únicament i exclusiva a Catalunya i/o als territoris de parla catalana. M’interessa i molt conèixer d’altres llocs del món, però en tant que català vinc obligat a escombrar cap a casa, oi ?

 

ANTECEDENTS DE JOSEP PRUNA

Va anar a estudi a “la Vila” i de petit ja va destacar per una facilitat innata pel dibuix i per les seves dots de bon observador.

A través de la lectura del TBO, el Patufet o de Recvll descobreix els grans dibuixants de l’època, com ara Joan G. Junceda.

Durant la Guerra Civil va assistir a l’Escola d’Arts i Oficis de Blanes i, després, amb 15 anys va anar a treballar a la fàbrica de cuirs de can Tosas. Al cap de pocs anys, entrà a les oficines de l’empresa SAFA on s’hi jubilaria.

L’any 1967 va ser nomenat regidor de l’Ajuntament. Inicialment va ser l’encarregat del cementiri i neteja i l’any 1971 és nomenat segon tinent d’alcalde i va assumir l’Àrea de Governació fins a l’any 1974.

Una altra de les facetes per la qual és coneguda l’activitat de Josep Pruna és per la seva afecció a la meteorologia i responsable de l’observatori municipal d’ençà l’any 1968

A nivell creatiu cal destacar la seva feina com a dissenyador gràfic i les seves col·laboracions en revistes i associacions.

Pruna va rebre un munt d’encàrrecs per realitzar logotips, cartells o rètols d’establiments turístics de Blanes, Lloret i Malgrat.

A finals dels anys seixanta col·laborà amb una secció d’humor gràfic a Villa de Blanes. Posteriorment, il·lustrà alguna portada de Recvll i durant vint anys hi publicà diverses sèries amb dibuixos representatius de la vida popular de Blanes, com ara les Estampes blanenques.

Era casat amb Teresa Planas Pujol i tenia un fill.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *