Quines de Nadal a Blanes tot legal

La Generalitat comunica als ajuntaments gironins la normativa que s’aplica .

Gran Quina Popular de Blanes organitzada per l’AEiG Pinya de Rosa a l’Esbarjo. La quina del CAU quin cacau!!!

Imatge BEI

 

INFORMA GENERALITAT DE CATALUNYA.- La Generalitat a Girona, a través del Servei Territorial de Joc i Espectacles, ha tramès una carta als ajuntaments de la demarcació amb informació sobre la normativa que s’aplica a les tradicionals quines que s’organitzen per Nadal. En la comunicació tramesa s’explicita que poden promoure l’organització d’aquest joc particulars o entitats de tipus social, cultural o recreatiu. També recorda que el període en què es poden organitzar quines va del 2 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 i que en cap cas es pot celebrar una quina fora d’aquestes dates.

Per poder organitzar la quina, les entitats o persones promotores han de presentar una comunicació prèvia al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona. Igualment cal tenir present que els locals on se celebrin quines han de reunir les mesures de seguretat adequades i que és l’Ajuntament corresponent el que ha de revisar i fer les inspeccions oportunes per garantir la seguretat.

D’acord amb la normativa legal vigent, no es poden donar premis en metàl·lic i els premis que s’hi reparteixin han de ser d’escassa transcendència econòmica per mantenir així el caràcter tradicional, social i d’esbarjo que caracteritza les quines. Si no fos així, la Quina es consideraria un joc il·legal de caràcter lucratiu.

You may also like...