L’Ajuntament ajudarà econòmicament als estudiants

estudiantes POSTA COM MX

  1. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes en nom dels Joves d’Esquerra Verda, Alternativa Jove i Joventut de Podem, per l’atorgament d’ajuts per al pagament d’estudis universitaris i cicles formatius.Atès que en els últims tres cursos s’han reduït un 22% els pressupostos per a beques tant universitàries com no universitàries per part del govern de l’Estat, fet que ha suposat una pèrdua de més de 693.000 ajuts universitaris i no universitaris des del 2011. A banda de reduir les beques, la Generalitat de Catalunya ha augmentant les taxes universitàries fins al màxim permès, arribant fins a un 67%, i posant en marxa noves taxes per cursar cicles formatius de grau superior.

Com a conseqüència d’aquestes actuacions molts estudiants, que cursaven o anaven a començar a cursar estudis, tant d’Universitat com de Cicle Formatiu, s’han vist obligats a deixar d’estudiar o no entrar-hi, molts dels quals del nostre municipi.

Aquests detriment en els pressupostos per a l’educació són inadmissibles, ja que comporten que molts estudiants i les seves famílies no puguin fer front al pagament de les taxes, del material escolar, llibres o el transport.

Tanmateix, el ple del Parlament va aprovar aquest l’abril del present any una moció de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) que insta el Govern a revertir la forta pujada del 67% que van patir les taxes universitàries l’any 2012 (i congelades des de llavors), començant per una reducció d’un 30% dels preus a partir del proper curs 2016-2017. La iniciativa va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups menys JxS.

Tanmateix, els rectors de les universitats públiques catalanes i la Generalitat, que van pactar aquest fort augment de taxes com a mesura compensatòria davant la dura tisorada que el Govern català va fer en la seva aportació als campus, han demanat per al present curs la rebaixa de les matrícules universitàries. De fet, la moció de CSQP insta també a recuperar la inversió de la Generalitat en les universitats anterior al 2011, abans de les retallades.

Considerant que l’educació és un deis pilars basics de qualsevol societat desenvolupada, i que cal garantir l’accés deis i les joves en igualtat d’oportunitats.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment de l’acord del Parlament de Catalunya de reducció de les taxes universitàries en un 30% per al curs 2016-17 i la reversió del 67% en el 2017-18, i l’eliminació de les taxes per cursar cicles formatius.

Segon. Instar al Govern de l’Estat a una revisió del sistema de beques i un augment de la dotació per garantir que cap jove es quedi sense estudiar per motius econòmics.

Tercer. Habilitar una partida econòmica en els pressupostos de l’Ajuntament de Blanes per a 2016 per fer front a una nova línia d’ajuts destinats a estudis universitaris o de cicle formatiu per pal·liar, en la mesura del possible, les mancances que han provocat les polítiques restrictives en altres administracions.

Quart. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

 

Aprovada al Ple de l’Ajuntament de Blanes de 21 de juliol de 2016

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *