La Soca Bugaders versus Diari de Blanes


Per DECRET de 27 de gener de 2016 el Jutjat de 1ª Instància 2 de Blanes admet a tràmit la demanda presentada per na DOLORES ROBLES FLORIDO, LA SOCA BUGADERS INDUSTRIALS SL, i en LEONARDO CÉSPEDES FIGUEROA contra na MERCÉ RUSCALLEDA CAMPS i DIARI DE BLANES, en què es demana:

– Que es declari que l’article publicat el 31 de maig de 2015 sota el títol “Sentenciada como una *Soca”, així com les caricatures que conté, i l’article publicat el 18 de juliol de 2015 sota el títol “La Soca Bugaders s’acull al dret de rectificació” són constitutius d’una intromissió il·legítima en el dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge dels demandants
– Que es condemni a l’editora del diari, i a l’autora del post, a retirar de manera immediata les referides entrades de la web, i a publicar a la xarxa la transcripció literal de la sentència que es dicti
– Que es condemni solidàriament als demandats a abonar als demandants la quantitat de 30.000,00 euros [coooooño…!!!!!] en concepte de danys morals soferts, i al pagament de les costes judicials

Per SENTÈNCIA nº 45/2019, de 5 d’abril, es desestima íntegrament la demanda en tots els seus punts, absolent als demandats, amb imposició de costes als demandants


Opinió de DdB: 

– Pfiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu… salvats per la campana. Un acolloniment de ca l’ample fins que no ha resolt el jutge!


Cliqueu la icona per a veure el text de la resolució judicial:

1ª part de la Sentència

2ª part de la Sentència