La burrocràcia municipal de l’Ajuntament de Blanes


Opinió DdB: Avui, dia de reflexió, reflexionem sobre la superestructura inútil que arrosseguem i que seguirem arrossegant [perquè jo no he vist a cap candidat qüestionar la seva utilitat en campanya]. No ‘nem pas bé. 

Reunio del CLJB per la suspensió de l’Ensorra’t 2017. Imatge AJUNTAMENT DE BLANES

Òrgans col·legiats competència del Ple de l’Ajuntament segons CARTIPÀS MUNICIPAL per al mandat 2015-2019:

  • CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA
  • CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS.- Constituït l’any 1988. Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Acció Social. Les seves finalitats són afavorir l’associacionisme de la tercera edat i atendre el màxim possible les necessitats dels jubilats i pensionistes. Està integrat, per una banda, per membres de la corporació local i personal funcionari i, per l’altra, per representants de les diferents associacions i entitats elegits democràticament.
  • CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT.- Constituït l’any 1992. Es coordina i dinamitza a través de l’àrea de Joventut. Les seves finalitats són afavorir i potenciar l’associacionisme juvenil, promoure activitats i iniciatives juvenils, la defensa dels interessos dels joves i la participació d’aquests en la vida municipal. Està integrat per membres de la corporació, funcionaris i experts en joventut i representants de la societat civil integrats per entitats juvenils i/o per les seccions juvenils d’altres entitats.
  • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.- Impulsat des de la Generalitat de Catalunya segons disposa la Llei 25/1985 de 10 de desembre dels Consells Escolars i el Decret 404/1987 de 22 de desembre, regulador de les bases d’organització funcionament dels Consells Escolars Municipals. Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Educació. La seva finalitat és l’assessorament, proposta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit municipal. Està integrat per membres de la corporació local i personal funcionari, mestres i professors, AMPA’s, directors i titulars dels centres i membres de l’alumnat dels centres.
  • CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS.- Constituït l’any 2001. Es coordina i dinamitza a través de l’àrea d’Esports, Salut i qualitat de Vida. És l’òrgan a través del qual les diferents entitats i el teixit esportiu poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins del marc institucional per a millorar la promoció de l’esport. Està integrat per membres de la corporació local, personal funcionari i deu representants d’entitats esportives (que estiguin degudament enregistrades), un representant de la tercera edat vinculat amb l’esport elegit democràticament pels col·lectius d’ancians del poble i un representant de l’associació de minusvàlids físics i psíquics de Blanes vinculat amb el món esportiu.
  • CONSELL MUNICIPAL DE TURISME
  • FUNDACIÓ DE L’HOSPITAL ASIL SANT JAUME
  • COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ
  • CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.- Constituït al 2007. Es coordina i dinamitza a través de l’àrea de Medi Ambient. La seva finalitat és canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats en la gestió dels assumptes municipals relacionats amb el medi ambient i altres directament relacionats amb aquesta matèria. Està integrat per membres de la corporació local, personal funcionari i representants de diverses associacions i entitats degudament acreditades i registrades al Registre Municipal d’Entitats.
  • COMISSIO DE NOMENCLÀTOR

Algú sap la utilitat pràctica de  tota aquesta superestructura?. A qui correspongui: ens podríeu informar dels resultats tangibles d’enguany?.

Es gracia que espera merecer del recto proceder de quien Dios guarde muchos años.


ALTRES CONSELLS I COMISSIONS

 • Comissió de solidaritat, cooperació i cohesió social.- Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Acció Social. És un espai on participen entitats de Blanes conscienciades en temes de cooperació, solidaritat i cohesió social. Aquest grup de treball es reuneix un cop al mes per fer propostes i elaborar projectes de sensibilització i cooperació pel desenvolupament.
 • Taula pel dret social a l’Habitatge.- Es coordina i dinamitza des de l’àrea d’Acció Social. Té com a objectiu principal fer un treball en xarxa i intentar trobar solucions per les persones afectades per execucions hipotecàries. Està integrat tant per representants de la societat civil (PAH, Càritas, El Bon Samarità), professionals (Col·legi d’Advocats de Girona) i personal municipal (regidors i tècnics municipals).
 • Comissió de la via pública.- Creada l’any 2011, es coordina i dinamitza a través de les àrees de Medi Ambient i Participació Ciutadana. La seva finalitat és la de canalitzar les peticions, queixes i suggeriments que presenten els ciutadans referents a la via pública a través dels representants de les associacions de veïns; així com analitzar les peticions o necessitats que no s’han pogut resoldre, consensuar prioritats sobre les actuacions necessàries de manteniment i millora de la via pública i definir estratègies preventives.
 • Comissió d’activitats.- Creada l’any 2011, es coordina i dinamitza a través de l’àrea de Participació Ciutadana. El seu objectiu és millorar la comunicació i col·laboració entre l’Ajuntament i les diferents associacions de veïns tant per donar solució a les diferents necessitats com per dinamitzar i donar més rellevància a l’oferta d’activitats que es plantegen des dels barris. Al ser un òrgan de trobada de totes aquestes entitats, és útil per detectar problemàtiques comunes i donar una solució el més justa i equitativa possible. (Actes de les reunions d’aquesta Comissió 2014, 2013 i 2012)

Anar a processos participatius

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *