ICV-EUiA i Batega x Blanes per una zona blava gratuïta

Ple de l’Ajuntament de Blanes 27/10/2016

zona-blava

 

Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per la gratuïtat de la zona blava dels antics pavellons.

Donat que:

El Ple Extraordinari d’octubre del 2012, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives per a la concessió de la gestió de l’aparcament en superfície del terme municipal de Blanes, per un període màxim total de 10 anys amb els vots a favor dels grups de PSC i CiU i en contra d’ICV-EUiA i PP.

Aquest plec de clàusules administratives va ser guanyat per SABA Aparcamientos, empresa que també gestiona l’aparcament soterrat del Passeig de Mar de Blanes i, per part de Ports de la Generalitat, també la zona blava portuària.

En aquest mateix plec s’hi estipula la finalització de la concessió a la zona de l’esplanada dels antics pavellons el 15 de setembre de 2017, en què la concessionària ha de revertir a l’Ajuntament de Blanes la gestió del sector a excepció de les màquines expenedores dels títols d’aparcament.

Així doncs, a partir del 15 de setembre, aquestes més de 900 places d’aparcament d’aquesta zona passaran a ser gestionades per l’Ajuntament de Blanes.

Cal recordar que, abans de l’any 2009, aquesta zona era d’aparcament gratuït i funcionava com aparcament dissuasori per evitar l’entrada de vehicles al centre de Blanes, ja congestionat i sense alternativa d’aparcament gratuït.

La conversió d’aquesta zona de gratuïta en pagament ha suposat una pèrdua de visitants i pernoctacions a la vila de Blanes, ja que al nostre entorn, si bé existeixen zones blaves, també hi ha zones d’aparcament gratuïtes dissuasòries i alternatives, no sent aquest el cas de Blanes, on es dóna la situació que la zona blava de pagament del pavelló queda envoltada de zona groga, exclusiva per a residents, deixant al visitant sense altra alternativa que no sigui la de pagament.

Per tot plegat, l’alliberament d’aquesta zona a partir del 15 de setembre de 2017 ha de permetre garantir un pulmó d’aparcament al costat del centre de la vila que, tanmateix, serveixi d’alternativa per als veïns de segones residències fins ara exclosos de l’aparcament per a residents, i també pels barris propers com la Plantera, que pateix una reducció de l’aparcament per efecte del desplaçament dels vehicles de segones residències i turístics cap a aquest barri.

D’altre costat, el Plec de Clàusules Administratives estableix, en els seus punts 33 i 34, els mecanismes de reversió i rescat, regulat també pel punt 20.11, que estableix: “Rescatar la concessió, segons estableix la clàusula 34 d’aquest Plec, amb el pagament del preu just, que es calcularà estimant els anys que faltin de concessió, prenent com a base el valor actual net (referit al moment del rescat) del lucre cessant i les seves incerteses d’acord amb la informació financera dels darrers anys”.

En aquest sentit, la presentació de l’Auditoria encarregada recentment per l’Ajuntament de Blanes per clarificar les investigacions d’Antifrau han xifrat el benefici mitjà de SABA en un 2,40%, fet que suposaria en cas de rescat, un xifrat del preu just considerablement baix en cas de rescats parcials de les zones blaves de Mas Enlaire i Control-Horta de la Perla, ja que tenen una ocupació sota la mitjana, suposant pèrdues per a la concessionària segons la mateixa auditoria.

És per aquest motiu que, en cas que les fórmules d’estudi de re-municipalització parcial o total de la concessió de SABA es duguin a terme, caldrà també definir la gestió d’aquestes zones, amb un gran impacte per la ciutadania de Blanes, ja que es troba en zones residencials denses amb forta activitat comercial i, si bé són necessaris mecanismes de rotació de vehicles, el fet que siguin de cobrament expulsa l’activitat econòmica de la zona del Mercat i penalitza serveis bàsics, com l’accés a l’escola Pinya de Rosa, el CAP, o l’Hospital-Asil Sant Jaume i l’Escola d’Idiomes.

Per aquestes raons,

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar a l’equip de govern que, un cop revertida a l’Ajuntament la gestió de les zones blaves de l’esplanada dels antics pavellons, es facin gratuïtes les places d’aparcament tot l’any com a mesura de foment de l’activitat econòmica.

Segon. Instar a l’equip de govern a fer una valoració econòmica del rescat total i parcial de les zones blaves fruit de la concessió de la gestió de l’aparcament en espai públic a SABA Aparcamientos.

Tercer. Instar a l’equip de govern que, en cas de rescat parcial o total de la concessió, estableixi sistemes de rotació de vehicles per a les zones de Mas Enlaire i Control-Horta de la Perla gratuïts, com poden ser els discs horaris amb estacionament limitat a dues hores en horari diürn.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *