ICV-EUiA i Batega per Blanes contra el merder dels HUT’s

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I BATEGA PER BLANES “MORATORIA ALS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

cmarquez EL PERIODICO

imatge cmarquez

 

Donat que:

En els darrers anys, s’ha augmentat exponencialment el nombre d’habitatges d’ús turístic (en endavant, HUT). Aquesta activitat econòmica es realitza en habitatges que tanmateix reuneixen les mateixes condicions per a ser habitatges o, de fet, ho eren abans d’entrar en activitat.

Actualment, els HUT arreu de Catalunya estan en procés de legalització, ja que el darrer estudi de la cambra de comerç de Barcelona xifrava entre el 20 í el 30% el nombre dels Habitatges d’Ús Turístic irregular i, amb l’aparició de plataformes com Airbnb i similars, s’ha disparat el nombre de HUT.

Aquesta activitat va ser desregulada després de la supressió mitjançant la llei òmnibus l’any 2010 actualment manca normativa al voltant dels límits, condicions i regulacions del sector.

Tanmateix, suposa una forta competència a les places hoteleres existents, sense generar, en canvi, llocs de treball, retorn de taxes i pagament d’impostos equiparables a les places hoteleres.

Per un altre costat, la major rendibilitat de les rendes dels habitatges turístics sobre els lloguers tradicionals, suposen una retirada del mercat d’habitatge de lloguers anuals estables i incrementa els preus dels lloguers, que han de competir amb les rendes del turisme, i provoquen dificultats en l’accés a l’habitatge.

A Blanes actualment existeixen 644 habitatges d’ús turístic legalitzats, sent encara desconegut, per manca de cap estudi, el nombre d’habitatges turístics sense legalitzar, i 3.500 places d’hotel.

Tenim constància que als llocs on hi ha HUT’s, també hi ha problemes amb els veïns, sobretot en el tema de la contaminació acústica.

Davant d’aquestes dades i aquesta problemàtica, els Grups Municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i alternativa i Batega per Blanes proposen a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

 

Suspendre pel període d’un any les comunicacions prèvies d’inici de l’activitat per a la instal·lació i/o ampliació dels HUT’s.

Creixement zero en els HUT’s, per un període d’un any, després de l’any de suspensió de les comunicacions prèvies.

Revisió de totes les llicencies donades com a HUT’s, i depurar aquelles que no compleixin amb la legislació.

Analitzar la problemàtica en relació amb les proporcions respecte als habitatges habituals.

Analitzar l’impacte en l’oferta de lloguer al mercat d’habitatge per als residents habituals.

Analitzar el possible procés de gentrificació, que provoca l’expulsió dels residents habituals dels barris i/o urbanitzacions, tal com succeeix en altres ciutats amb problemàtica similar.

Iniciar un estudi i inspecció dels habitatges d’ús turístic en situació irregular, regulant-ne les sancions per infracció en matèria d’activitats no donades d’alta.

Estudiar l’increment de les taxes dels serveis municipals (aigua i escombraries) d’aplicació amb discriminació per als habitatges d’ús turístic.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *