Gronxadors adaptats per Blanes

Ple de l’Ajuntament de Blanes de 21 de juliol de 2016

columpios adaptados_xoptimizadax

  1. Moció que presenta el grup municipal de C’s per a l’adaptació dels parcs infantils amb jocs per a nens i nenes amb diversitat funcional.

Els parcs infantis formen part dels equipaments públics bàsics de qualsevol municipi. No estan específicament regulats a les normes urbanístiques ni en la legislació sectorial, de manera que la seva disposició i les seves característiques queden definides segons la voluntat de cada municipi. Aquests espais urbans comporten una important tasca social, ja que potencien la socialització i la comunicació entre els infants, són un lloc natural de trobada dins de les àrees urbanes i, amb les seves zones d’esbarjo, estimulen el desenvolupament i l’aprenentatge dels infants mitjançant el joc.

Actualment, a la nostra societat hi ha una creixent demanda d’accessibilitat, adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques en el nostre entorn, i els parcs infantils són un exemple més d’aquesta necessitat social. Crear parcs infantils accessibles no només suposa nombrosos beneficis per als infants amb discapacitat, sinó que també creen llocs de trobada on la resta de nens i nenes també aprenen a conviure amb la diversitat, fet que ajuda a generar una societat més tolerant a la diferencia i més conscienciada amb la inclusió i amb la igualtat d’oportunitats.

Un parc infantil ha de ser un lloc inclusiu, on tots els nens i nenes es puguin divertir jugant junts coneixent les diferències. Els nens i nenes necessiten espais on poder compartir el seu temps sense importar quines són les seves capacitats i on aprendran a viure en igualtat.

A més, un parc infantil ha de ser un lloc accessible, on tots els nens i nenes puguin entrar i desplaçar-se de forma segura, i també ha de tenir un objectiu social. Crear parcs infantils accessibles és un acte responsable, ja que fomenta els valors socials en els quals volem formar als nostres nens i nenes i promoure la participació activa dels municipis en un projecte amb una clar i directe benefici social, que es percep per tots els ciutadans com una necessitat.

Els infants amb diversitat funcional també necessiten i tenen dret al joc i a la diversió, elements fonamentals en el seu desenvolupament físic i psíquic. És per això que Blanes ha de convertir-se en un municipi accessible per a tots, sobre tot pels nens i nenes, i en conseqüència l’Ajuntament ha d’adaptar els parcs infantils del municipi a les necessitats dels menors amb discapacitats, instal·lant elements de jocs adaptats (gronxadors, tobogans, etc, avui dia àmpliament comercialitzats), eliminants les barreres arquitectòniques i millorant els accessos a les diferents àrees de cada parc infantil.

Per tot l’anterior,

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer. adaptar progressivament tots els parcs i les zones de joc infantils del municipi, per tal de fer-los accessibles als nens i nenes amb diversitat funcional, pel que respecta als elements de jocs així com els accessos i les diferents àrees d’esbarjo.

Segon. elaborar un pressupost i un calendari d’adaptació dels parcs infantis i zones d’esbarjo, amb la previsió i el compromís que es comenci a incorporar al pressupost del 2017 i que en un termini de 7 a 10 anys tots aquests espais tinguin accessos i elements de jocs adaptats.

Tercer. que els parcs i zones de joc infantils que es facin a partir d’ara a Blanes ja incorporin els elements necessaris per ser considerats accessibles per a tots els nens i nenes.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *