Greu accident laboral a Blanes

  • Un pintor de 42 anys, ingressat a la UCI en estat greu després de precipitar-se al buit des d’un cinquè pis a Blanes.

  • El treballador va sortir al balcó a buscar unes eines i va caure des d’una alçada d’uns 10 metres.

Carrer Ametista 12 BLANES

Les malalties i els accidents sempre han estat les dues principals amenaces a la salut i la vida dels ciutadans. Però els avenços de la medicina en els països desenvolupats i les noves situacions creades per l’anomenada civilització del risc han convertit els accidents en la primera causa de mortalitat i morbiditat. És per aquest motiu que l’Organització Mundial de la Salut ha establert com a política prioritària en els països desenvolupats la lluita contra els accidents. Imatge GM


FONT

Agència Catalana de Notícies

Contingut informatiu rebt el dia 10.05.2018 a les 10:43 hores


Un pintor de 42 anys veí de Blanes (Selva) es troba ingressat a la UCI en estat greu després de precipitar-se al buit des d’un cinquè pis mentre estava treballant.

L’accident laboral va tenir lloc aquest dimecres a primera hora de la tarda.

La víctima, que es trobava amb un company de feina a dins d’un habitatge del carrer Ametista, va sortir al balcó per anar a buscar unes eines.

No se sap com, l’home va caure des d’una alçada d’uns 10 metres, va colpejar-se contra una grua i va quedar estès a la vorera.

Un helicòpter el va traslladar d’urgència fins a l’hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar a la UCI. El pintor es troba en estat greu i amb pronòstic reservat.

La Inspecció de Treball es va desplaçar fins al lloc i ha obert una investigació per determinar les causes de l’accident.

REFOSA D’INFORMACIÓ

L’accident laboral va tenir lloc cap a les tres de la tarda.

El pintor, que té 42 anys i és veí de Blanes, estava treballant al cinquè pis d’un bloc situat al número 12 del carrer Ametista.

L’home es trobava amb un company de feina a l’interior de l’habitatge quan va sortir a fora per anar a buscar unes eines al balcó.

Per causes que s’estan investigant, la víctima es va precipitar des d’una alçada d’uns 10 metres.

Durant la caiguda, va impactar contra una grua abans de picar contra el terra.

El seu company de feina va donar l’alerta i fins al lloc es va desplaçar un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va traslladar el ferit fins a l’hospital Josep Trueta de Girona.

L’home porta des d’ahir a la tarda ingressat a la UCI.

Es troba en estat greu i amb pronòstic reservat.

La Inspecció de Treball es va desplaçar fins al bloc del carrer Ametista i ha obert una investigació per esclarir les causes de l’accident laboral.


NORMATIVA

Accident de treball (article 156 del Reial decret legislatiu 8/2015)

1- S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador/a pateixi com a conseqüència del treball que executi per compte d’altri. (*)

2- Es consideraran accidents de treball:

– Els accidents que pateixi el treballador/a a l’anada o a la tornada del lloc de treball (accidents in itinere).

– Els accidents que pateixi el treballador/a amb ocasió o com a conseqüència de l’acompliment de càrrecs electes de caràcter sindical així com els que tenen lloc a l’anada o a la tornada del lloc on s’exerceixen les funcions pròpies d’aquests càrrecs.

– Els que tenen lloc amb ocasió o per conseqüència de tasques que tot i ser diferents de les de la seva categoria professional, executi el treballador/a en compliment de les ordres de l’empresari/ària o espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.

– Els que tenen lloc en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan, uns i altres, tinguin connexió amb el treball.

– Les malalties, no incloses com a malalties professionals, que el treballador pugui contraure amb motiu de la realització del seu treball sempre que es provi que la malaltia es va produir per l’execució d’aquest treball.

– Les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel treballador/a que s’agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident.

– Les conseqüències de l’accident que resultin modificades en la seva naturalesa, duració, gravetat o terminació, per malalties intercurrents, que constitueixin complicacions derivades del procés patològic determinat per l’accident mateix o que tinguin el seu origen en afeccions adquirides en el nou mitjà en què s’ha situat el pacient per a la seva curació.

3- Es presumeix, si no hi ha prova en contra, que són constitutives d’accident de treball les lesions que pateixi el treballador/a durant el temps i el lloc de treball.

4- No obstant el que estableixen els apartats anteriors, no tindran la consideració d’accident de treball:

– Els accidents que tenen lloc degut a força major estranya al treball.

– Els accidents que siguin deguts a dol o imprudència temerària del treballador accidentat.

5- No impedirà la qualificació d’accident de treball algun dels fets següents:

– La imprudència professional que és conseqüència de l’exercici habitual d’un treball i que derivi de la confiança que aquest inspira al treballador/a.

– La concurrència de culpabilitat civil o criminal de l’empresari, d’un company de treball de la persona accidentada o d’un tercer, a no ser que no tingui cap relació amb el treball.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral els accidents de treball amb baixa.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral la relació d’accidents de treball sense baixa mèdica.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral la relació d’altes o defuncions.

S’estableix l’obligació de comunicar a l’autoritat laboral la comunicació urgent d’accidents de treball.

(*) Els treballadors autònoms també poden accedir a les contingències d’accident de treball i malaltia professional amb caràcter voluntari si cotitzen per aquests conceptes.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *