Espiar els pagesos de Blanes amb satèl·lit

  • Comença el termini per a fer la Declaració Única Agrària (DUN) 2019.

  • Agricultura continua amb l’aposta per les noves tecnologies, i aquest any estrena un nou programa DUN en entorn web.

  • El Departament aplica el nou sistema de control per monitoratge amb imatges de satèl·lit Sentinel, com a nova metodologia de control dels ajuts directes.

El Sentinel 2B. Drets de còpia AGÈNCIA ESPACIAL EUROPEA

Font DARP GENCAT

Nota de premsa rebuda el 30/01/2019

La campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2019 es farà per primer cop en entorn web, amb una nova aplicació informàtica. Incorpora les darreres tecnologies per a identificar-se digitalment i signatura electrònica.

Aquest nou entorn web esdevindrà el portal únic d’interoperabilitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la sol·licitud d’ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i a tots els tràmits que requereixin informació de superfícies de conreus i d’explotacions ramaderes.

Aquest nou sistema s’ha dissenyat conjuntament entre el DARP i les Entitats col·laboradores de la DUN, i:

  • permet diversos períodes declaratius i la introducció de dades al llarg de l’any;
  • simplifica els tràmits i connecta amb altres bases de dades, pròpies i externes del DARP;
  • facilitarà la presentació de documentació per via telemàtica a partir de l’any 2020; i
  • es podrà reutilitzar les dades declarades de les explotacions

Amb els requeriments identificats, s’ha creat aquesta nova aplicació que serà més àgil, més moderna, més connectada, més flexible, i amb més funcionalitats que la utilitzada fins ara. L’aplicació és un punt de partida que anirà incorporant noves funcionalitats que caldrà anar definint amb els canvis que es preveuen per la PAC post 2020 pel que fa als controls.


Aquest any, es realitzarà la nova modalitat de control per monitoratge que ha establert la Comissió Europea, i que s’incorporarà progressivament.


El monitoratge ha de substituir el control actual de mostreig i inspeccions (a camp i teledetecció) pel de seguiment amb imatges de satèl·lit del 100% de la superfície que rep ajuts de la PAC. Això és possible perquè, cada 6 dies, es disposa d’imatges gratuïtes del satèl·lit Sentinel 2B amb una resolució de 10 metres. D’aquesta manera, es farà un seguiment de l’evolució dels conreus, i es comunicarà qualsevol incidència als agricultors. Aquests podran acreditar documentalment mitjançant una nova APP anomenada FOTODUN, que permetrà realitzar fotografies georeferenciades i enviar-les al DARP com a prova per tal d’aclarir la incidència.

Pel que fa als ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) del PDRcat2020, aquest any 2019 entren en vigor les noves Zones amb Limitacions Naturals (ZLN). Els territoris que han deixat d’estar qualificats com a ZLN estaran en règim transitori, de manera que per a aquesta convocatòria rebran el 80% de l’ajut. A nivell dels ajuts de Competitivitat, mantindran dins dels criteris de prioritat el 80% de la puntuació que els correspon a la resta de ZLN.


Destacar que quant a la prioritat que el Departament té per la incorporació de joves a l’activitat agrària, es posarà en marxa un programa pilot de dinamització de joves a les comarques de Girona i del Camp de Tarragona. Es crearà la figura del ‘dinamitzador de joves’, que serà un tècnic especialista del DARP que millorarà l’acompanyament del jove en el seu procés d’instal·lació i a la vegada coordinarà els diferents agents que intervenen en aquest procés d’incorporació (tutor de formació, tècnic de l’entitat col·laboradora, i tècnic del DARP), per a ajudar a assolir l’èxit del projecte d’instal·lació.


Per a facilitar la feina a l’hora de fer la declaració, un any més el DARP posa a disposició dels agricultors i Entitats Col·laboradores la publicació de la Capa DUN, on es podrà saber si una parcel·la de la DUN ja ha estat declarada. D’aquesta manera s’evita errors i duplicitats de les parcel·les.

Com a novetat d’aquest any 2019, el sol·licitant de la DUN 2019 podrà descarregar-se les dades de la seva declaració 2018, actualitzades amb la versió gràfica del Sistema d’Informació Geogràfica de identificació de Parcel·les agrícoles (SIGPAC) 2019. Igualment es publicarà els Informes d’explotació (CROMOS), i posteriorment es podrà descarregar els CROMOS en format digital. Es tracta d’un suport important per a la gestió digital de l’explotació, cada cop més implantada per la disponibilitat en el mercat de nombroses apps especialitzades en aquest servei.

Totes aquestes novetats en l’àmbit de la digitalització de les dades i de la informació han merescut el primer premi en la categoria de serveis finalistes de la IV edició dels Premis Alfons Ortuño, organitzats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb l’objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

Com cada any, es tramitarà unes 52.000 DUN a través de les 500 agències de les Entitats Col·laboradores. Amb la DUN es pot fer 53 tràmits diferents de sol·licituds d’ajuts de la PAC, declaracions, i altres sol·licituds al DARP. Es declara més d’1,5 milions de registres SIGPAC. Es fa més de 50.000 sol·licituds d’ajuts de superfícies, 16.000 sol·licituds d’ajuts agroambientals, 5.000 sol·licituds d’ajuts ramaders, i 2.500 sol·licituds d’inversions en explotacions agràries.

El període de presentació comprèn de l’1 de febrer al 30 d’abril, amb modificacions fins el 31 de maig. En el cas dels ajuts a la reestructuració de la vinya, el termini finalitza el 29 de març.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *