Escolars blanencs amb bons pinyos percentualment

  • El programa de salut bucodental ha revisat un 93,5% de l’alumnat de 1r i 6è de la Regió Sanitària de Girona

  • S’han revisat 17.591 alumnes, d’un total de 18.820 i en cada revisió s’ha emès un informe per a les famílies

  • Un 40,3% dels alumnes de 1r de primària tenen càries, mentre que en 82 de 305 escoles el percentatge d’alumnes de 1r amb càries supera el 50%

L’Agència de Salut Pública de Catalunya i els odontòlegs i estomatòlegs del sistema sanitari públic insisteixen que les lesions de càries o la càries es poden prevenir amb una bona higiene bucal i una alimentació saludable i en què és convenient anar almenys una vegada a l’any al dentista. Imatge GENCAT


Departament de Salut Generalitat de Catalunya. Delegació a Girona

Comunicació datada el dia 20.03.2018 a les 11.57 hores

Cada curs escolar, des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona conjuntament amb els odontòlegs i estomatòlegs del sistema sanitari públic, es porta a terme el programa de salut bucodental que comprèn tant la revisió de la salut bucodental de l’alumnat a 1r i a 6è de primària, com la realització de diverses activitats preventives. Participen en aquest programa tant les entitats proveïdores del sistema sanitari públic com el Departament d’Ensenyament. La Regió Sanitària de Girona és capdavantera a Catalunya en portar a terme un programa d’aquestes característiques.

Les dades de les revisions de salut bucodental del curs 2016-2017 a la Regió Sanitària de Girona, realitzades a 305 escoles (d’un total de 306), mostren que un 40,3% dels alumnes de 1r de primària estan afectats de càries (el curs 2015-2016 eren el 40,1%), mentre que a 6è de primària és del 34,2% (el curs 2015-2016 eren del 37%). Els infants de 1r de primària afectats tenen una mitjana d’1,65 dents permanents i 3,65 dents temporals (de llet) afectats de càries activa, obturades o extretes, mentre que a 6è de primària és del 2,22 en dentició permanent i 2,10 en dentició temporal. En total s’han revisat 17.591 alumnes, d’un total de 18.820 (93,5%), i en cada revisió s’ha emès un informe per a les famílies.

L’índex de restauració entre l’alumnat de 12 anys és del 43%. Si es mira per àrees de gestió assistencial es troba que a la Selva Marítima-Alt Maresme aquest índex baixa fins al 29%.

Les escoles es classifiquen segons si tenen un percentatge alt d’alumnat de 1r de primària afectat de càries (igual o superior al 50%) o no. En aquestes escoles es potencia el programa d’activitats, no només durant l’educació primària sinó també abans, durant l’educació infantil, on per exemple es fa l’activitat “Ensenya’m les dents”, la qual introdueix el raspallat dental diari i es donen a conèixer pautes, tant a les famílies, com a infants i educadors, per seguir una dieta de baix risc de càries.

Durant el curs 2016-2017 en 82 de 305 escoles el 50% o més de l’alumnat de 1r de primària presentava una o més càries. La comarca del Baix Empordà, amb un 40,5%, i l’Alt Empordà, amb un 34,3%, són les àrees de gestió assistencial on hi ha un percentatge més elevat d’escoles de primària amb el 50% o més de l’alumnat amb una o més càries. Els experts assenyalen que els determinants socials tenen molt de pes en la prevalença de càries així com en d’altres malalties bucodentals.

Escoles amb un percentatge alt d’alumnat afectat de càries
Escoles revisades
%
Alt Empordà
24
70
34,3%
Baix Empordà
17
42
40,5%
Garrotxa
2
22
9,1%
Ripollès
3
14
21,4%
Pla de l’Estany-Gironès Nord
18
55
32,7%
Gironès Sud- Selva interior
13
52
25%
Selva Marítima-Alt Maresme
5
50
10%
TOTAL
82
305
26,9%

Pel que fa a les activitats, s’hi van adherir 147 escoles d’infantil i primària, el 48,2% d’escoles de la Regió Sanitària de Girona. L’àrea amb més escoles adherides és el Gironès Sud-Selva interior (65%) seguida per la Garrotxa (57%). Cada activitat es valora qualitativament, i a més, es fan enquestes per saber si l’alumnat ha assumit el contingut. Entre d’altres, es mostra que a 1r de primària els infants en un 87,5% sabien que s’havien de raspallar les dents després de cada àpat, percentatge que anava augmentant a cada curs fins arribar al 96,7% a 6è de primària.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *