Desmuntant mites sobre la Tordera

  • Organitzada per la CUP Tordera, el divendres 11/1/2019 l’Enric Sagristà, geòleg i investigador del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), i en Javier Romera, naturalista local, van fer una xerrada a la Biblioteca de Tordera amb el títol “Desmuntant mites sobre la Tordera”.

Fent servir dades i documentació històrica, dades pròpies fruit dels treballs i seguiments realitzats a la zona, sempre amb referències a les peculiaritats locals, i interpel·lant al públic assistent mitjançant una aplicació on-line, es desmunten 8 dels falsos mites més estesos i repetits entre la població (4 sobre geologia i 4 sobre ecologia) que originen les principals confusions envers la Tordera i l’entorn natural en general i que generen les principals errades de gestió que patim en l’actualitat:

1) La Tordera és… una riera, un riu, un riu temporal, o entre un riu i una riera?

Existeix una gran confusió entre la població local en aquest tema, i es llisten i detallen tots els paràmetres i totes les peculiaritats sobre el funcionament de la Tordera i el per què es tracta d’un riu, desmentint les principals afirmacions errònies que es fan servir.

2) A què anomenem riu subterrani de la Tordera?

Hi ha la creença entre moltes persones que la veritable Tordera és un riu subterrani, una mena de canal o una gran cavitat sota terra per on circula o que emmagatzema l’aigua. S’expliquen les característiques geològiques de la conca que ho desmenteixen i les de l’aqüífer que realment tenim, així com el seu funcionament a nivell local.

3) A què es degut l’assecament del riu a l’estiu?

Des d’un procés natural propi del clima mediterrani, fins a les conseqüències derivades del canvi climàtic, s’han fet servir moltes afirmacions errònies per justificar que s’assequi el riu a l’estiu, normalitzant una anomalia àmpliament assumida per la major part de la població. Amb dades i registres històrics es demostra que és fals que la Tordera s’ha assecat a l’estiu sempre, o que plogui menys o diferent,  i que l’actual manca de cabal superficial és conseqüència d’una mala gestió i planificació del territori que origina una sobreexplotació dels aqüífers.

4) Les motes (canalització) són la causa o la solució?

Sempre s’ha dit que les motes són la solució a l’erosió de la plana al·luvial, a les inundacions i als trencs del riu, quan en realitat traslladen el problema o directament no funcionen com ens volen fer creure. Es detallen i es fonamenten amb dades algunes de les principals problemàtiques que originen, com l’enfonsament de la llera del riu i el retrocés de la plana deltaica.

5) La Tordera és un riu degradat?

Tota la vida ens han fet creure que la Tordera és un riu en mal estat de conservació perquè no s’assembla a lo que ens han dit que és un riu “ideal”, i que tots els rius són i funcionen igual. Amb abundants referències a les peculiaritats ecològiques del riu, es demostra que està avaluat de manera incorrecta i que no cal ser un riu rectilini o meandriformes “perfecte” per ser dels rius amb millor estat de conservació i amb més biodiversitat de tota Catalunya. Tot el contrari, la Tordera ho és per ser un riu anastomosat en bon estat de conservació, amb característiques pròpies i hàbitats singulars.

A la figura podem veure una imatge de la Tordera a la part superior, una d’un riu del tipus anastomosat a baix a l’esquerra i una d’un riu meandriforme a baix a la dreta. Els dos de baix es consideren rius en molt bon estat de conservació segons les seves característiques pròpies. La Tordera, com a riu clarament anastomosat, s’ha de valorar i gestionar com a tal, no segons les característiques pròpies d’un meandriforme. Aquest error és precisament el que està fent que la Tordera es consideri un riu degradat i que es gestioni pensant en la imatge d’un riu meandriforme. Amb aquest exemple desmuntem  dos dels principals mites de la Tordera i generem el missatge correcte que hauria de calar entre la població: “La Tordera és un RIU anastomosat però un riu i es troba en un estat de conservació MOLT BO i no pas degradat com es diu, per exemple per que no té bosc de ribera, quan precisament un riu anastomosat es caracteritza per l’absència de bosc de ribera a les zones pròximes a la llera.

6) S’ha de recuperar el bosc de ribera a la Baixa Tordera?

Primer s’exposen les fonts històriques i les evidències gràfiques que demostren que a la Tordera no es vol recuperar cap bosc de ribera perdut, així com les principals peculiaritats del riu i de les planes al·luvials per comprendre la seva funció i distribució real a la Tordera. I per altre banda s’expliquen els motius pels quals aquesta falsa “recuperació” no només no representa cap millora sinó que afecta negativament a la biodiversitat i a les característiques del riu.

7) Els estanys de Tordera (i el medi natural en general) estan protegits?

Existeix un gran abisme entre lo que la gent pensa que es protegeix o gestiona en matèria de medi natural i biodiversitat, i lo que es gestiona i com es gestiona en realitat, generant una falsa idea que “algú”, en algun lloc, es preocupa i té cura d’aquests temes. Es detallen les principals errades de gestió i algunes de les principals amenaces envers els espais naturals i la biodiversitat de Tordera, així com els principals tresors naturals que fan del municipi un lloc especial.

8) Esteu informats de la natura del vostre poble?

No només no s’informa correctament a la població sobre temes relacionats amb el medi natural del seu poble, sinó que es genera i fomenta un erroni “imaginari col·lectiu” que origina les principals errades i falsedats entorn la biodiversitat i la seva gestió, normalment de la mà d’algunes persones mediàtiques que gaudeixen d’una “presumpció de credibilitat” absoluta, essent en la majoria de casos l’única veu que arriba a la població malgrat haver estat desmentida. Es detallen els casos més greus i perjudicials.

La gran assistència de públic, l’interès i la sorpresa expressades en finalitzar l’acte envers els temes tractats, així com la manca de temps que van deixar alguns sense desenvolupar o debatre, fa que es plantegi la seva repetició en breu.

Firmat: Javier Romera i Enric Sagristà

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *