Costa Brava reserva de la biosfera i tal i Pasqual

 • SOS Costa Brava veu amb recel la candidatura de Reserva de la Biosfera mentre s’explota “sense fre” el litoral.

 • La plataforma reclama a la Diputació de Girona poder participar en el procés com a representants dels ecologistes i poder presentar propostes.

Imatge SOS COSTA BRAVA


Font

SOSCOSTABRAVACOMUNICACIÓ

Comunicat de premsa rebut el dia 01.10.2018 a les 14:20 hores


La Plataforma SOS Costa Brava constituïda el passat 4 d’agost de 2018 amb la finalitat d’ impulsar actuacions en defensa del medi ambient, la sostenibilitat i el paisatge de la Costa Brava i denunciar els nombrosos Projectes urbanístics que l’amenacen, ha aconseguit aglutinar la major part de les Associacions i de les Entitats de Defensa del territori i del litoral gironí.

Plataforma que compta actualment amb l’adhesió -entre d’altres- de:

 • l’Associació dels Naturalistes de Girona,
 • Iaeden – Salvem l’Empordà,
 • Depana,
 • Ecologistes en Acció,
 • Salvem el Golfet,
 • Salvem la Cala d’Aiguafreda,
 • Salvem El Crit,
 • SOS Empordanet,
 • Associació Amics de Tossa – Club Unesco,
 • SOS Lloret,
 • Fòrum cívic l’Escala,
 • Associació d’Amics de la Natura de Cadaqués,
 • Salvem la Platja de Pals,
 • Salvem Aigua Xelida,
 • Aturem la C-32,
 • Alerta Sant Feliu,
 • Associació Salvem la Pineda d’en Gori,
 • Salvem Solius,
 • Sterna grup Natura,
 • Entitat Mediambiental S’Agulla de Blanes.

Totes les Entitats han aprovat el Manifest SOS Costa Brava, davant la situació crítica en la que es troba en el present moment la costa gironina per l’amenaça de nombrosos Projectes urbanístics que pretenen la urbanització i l’edificació de milers d’habitatges tot afectant espais forestals, zones amb valors naturals i paisatgístics i terrenys amb pendents superiors al 20%, i provocant un excepcional impacte ambiental i paisatgístic a bona part dels municipis de la Costa Brava.

En aquest sentit, i davant del Projecte de Declaració de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera impulsat per la Diputació de Girona que ha estat anunciat en premsa, SOS Costa Brava s’ha reunit amb l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació per tal d’ésser tinguda com a part interessada i que se li reconegui el dret de participació, en representació del conjunt d’Entitats de defensa del territori i de les Associacions ecologistes, i d’aquesta manera poder formular els corresponents suggeriments i propostes.

L’objectiu és garantir que el Projecte inclogui mesures efectives i que no es limiti a una declaració d’intencions.

La Plataforma dóna la benvinguda al Projecte, si bé insta i reclama a totes les Administracions implicades l’adopció de mesures reals i efectives per la preservació dels valors naturals, ambientals i paisatgístics presents a l’àrea. I en particular, la modificació dels planejaments urbanístics per desclassificar sòls i per garantir la preservació d’aquells de major valor.

SOS Costa Brava ha comunicat a la Diputació de Girona el contingut del Manifest aprovat per totes les Entitats, amb les 12 propostes d’Actuació adreçades a totes les Administracions Públiques i ha instat a la Diputació a que incorpori al Projecte de Declaració de la Costa Brava Reserva de la Biosfera el conjunt d’aquestes Propostes.

La Plataforma manté reserves respecte la candidatura de declaració de la Costa Brava Reserva de la Biosfera, si no hi ha el compromís per una efectiva política de desclassificació de sòls i de preservació dels recursos naturals i dels paisatges de la Costa Brava.

Les Entitats ecologistes qüestionen les opcions d’un segell d’aquestes característiques si les polítiques territorials i urbanístiques de les Administracions afectades són continuar explotant la Costa Brava sense fre, com ho demostren els nombrosos Projectes urbanístics en tràmit que s’han denunciat i que afecten bona part del litoral, i amb especial incidència en els municipis de Llançà, Cadaqués, Pals, Begur, Palafrugell, Palamós, Lloret de Mar i Tossa, entre d’altres.

Per tot l’esmentat SOS Costa Brava sosté que:

“No es pot, per una banda, optar a un distintiu per potenciar la destinació Costa Brava pels seus valors paisatgístics, naturals i culturals, i, per l’altra, seguir admetent i potenciant el sector de la construcció, el consum de sòl, l’explotació dels recursos hídrics per a segones residències i piscines, l’increment de l’accessibilitat en vehicle privat, o la potenciació de la nàutica d’esbarjo, així com continuar amb la destrucció del paisatge, la urbanització i edificació en pendents superiors al 20% i l’afectació de boscos i zones forestals”.

I per tant reclama:

 1. A tots els Ajuntaments de la Costa Brava un compromís específic a favor de la sostenibilitat i que procedeixin a iniciar processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la desclassificació dels sòls urbans no consolidats i no executats.
 2. Requerir a totes les Administracions Públiques competents en matèria d’Urbanisme, que procedeixin a l’aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. I en particular, exigim la desclassificació dels boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanitzar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.
 3. Sol·licitem a tots els municipis i Ajuntaments de la Costa Brava, constituir un Fons per adquirir terrenys amb valors naturals i paisatgístics i amb finalitat de protecció, per formar una Reserva de Patrimoni públic de sòl per a la seva preservació.
 4. L’execució de totes els camins de ronda pendents de realitzar en termini no superior a 2 anys.
 5. La nova delimitació de la ZMT al punt de coronament dels penya-segats, tot garantint la servitud de trànsit amb amplada no inferior a 6m o de 20m en zones de trànsit difícil o perillós i establir de forma adequada les servituds de protecció en sòl urbà i urbanitzable que impedeixin noves construccions a tocar dels penya-segats.

Podeu consultar el Manifest a:

www.soscostabrava.cat


Resum d’agència:

La Plataforma SOS Costa Brava, constituïda el 4 d’agost d’aquest any, veu amb recel la candidatura d’aquest territori com a Reserva de la Biosfera que impulsa la Diputació de Girona amb el suport dels municipis. Reclamen que hi hagi un compromís real per dur a terme una “política de desclassificació de sòls i de preservació de recursos naturals i dels paisatges de la Costa Brava”. En aquest sentit, qüestionen la creació d’aquest segell “si les polítiques territorials i urbanístiques de les administracions afectades són continuar explotant la Costa Brava sense fre” fent referència als projectes urbanístics en tràmit que han denunciat i que afecten bona part del litoral gironí. (ACN – 01.10.2018 / 15:49)

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *