Calers d’Europa pels pagesos de Blanes

El Departament d’Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC del 2019 per un import de 214,7 M€.

Es tracta d’ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors. 

Imatge JOAN SABATER

Font GENERALITAT

Rebut 02/12/2019

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) efectua, aquesta setmana, el primer pagament dels ajuts directes de la PAC 2019 a 40.204 beneficiaris per valor de 214.706.100 euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors.

Amb aquest pagament els beneficiaris hauran rebut el 95% de l’import dels ajuts directes desconnectats de la Política Agrària Comuna (PAC), corresponents al 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2020, un cop es verifiquin els límits pressupostaris, si s’escau.

Els pagesos catalans són els primers a cobrar el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC i també els primers a cobrar el reemborsament de la disciplina financera de 2018.

Ajut Imports (€) Nre. beneficiaris
Pagament bàsic 135.034.095 31.707
Pagament complementari pels joves agricultors/res 4.550.355 1.597
Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient 69.363.228 31.732
Pagament règim petits agricultors 5.758.422 8.461
Total 214.706.100 40.204

(*) Hi ha beneficiaris que cobren més d’un ajut.

Els sol·licitants de l’ajut podran accedir el contingut de la seva resolució a partir del dia 4 de desembre de 2019, a través de l’aplicació DUN 2019, accessible al web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital.

El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, finalitza el 7 de gener de 2020.

D’altra banda els ajuts directes associats agrícoles està previst fer el seu abonament a finals de gener de l’any 2020 i els associats ramaders dins del primer trimestre de l’any 2020.

Destacar la feina feta per les persones de les Oficines Comarcals i Serveis Territorials del DARP, així com de les de les Entitats Col·laboradores. Amb l’esforç i eficiència de totes elles s’ha aconseguit fer aquest pagament els primers dies que la reglamentació europea ho permet.

La informació d’aquest pagament va acompanyada d’una visualització interactiva dels imports i beneficiaris de cada comarca, per cada una de les línies dels ajuts directes pagats. Una mostra més de l’aposta del DARP per les dades obertes que s’afegeix a la recent publicació Radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019.


La Política Agrària Comuna (PAC)

Des del seu naixement l’any 1962, ha estat un dels elements vertebradors de la Unió Europea (UE) i la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Creada en el context d’una economia de postguerra, els seus objectius eren garantir l’abastiment d’aliments a la població i uns preus als productors que els permetessin una renda equitativa.

La reforma de 1992 va suposar un gran canvi, ja que es va substituir el suport als preus, per uns pagaments directes als productors en funció de les hectàrees i caps de bestiar produïts, reduint molt els fons destinats a les mesures de mercat. S’introdueix la responsabilitat dels agricultors envers al respecte del medi ambient i a la utilització dels recursos naturals.

L’any 2000 s’amplia la PAC amb la introducció d’una nova política de desenvolupament rural, amb l’objectiu de fomentar noves iniciatives rurals i ajudar als agricultors a reestructurar les seves explotacions, diversificar la seva producció i millorar la comercialització dels seus productes.

L’any 2003, en una nova reforma, es suprimeix la connexió entre les ajudes i la producció. Així els agricultors reben un ajut a la renda, el pagament únic, que no està vinculat a la producció sinó al compliment de determinades normes de respecte del medi ambient, seguretat alimentària i de benestar animal. Amb aquesta PAC es pretén que la presa de decisions productives es faci en funció del mercat i no dels ajuts, augmentant així la competitivitat de les explotacions i la qualitat dels productes. L’aplicació del pagament únic per explotació a Catalunya s’aplica des de l’any 2006.

La PAC s’estructura en dos pilars, amb diferents formes finançament:

  1. Primer Pilar: la major part dedicat als ajuts directes a les explotacions i una petita part a mesures de mercat, amb finançament exclusiu amb fons de la UE.
  2. Segon Pilar: amb un pes inferior al del primer pilar, es correspon a mesures de foment de desenvolupament rural, cofinançades per la UE, els estats i les regions.

La nova etapa 2014-2020 vol propiciar un canvi radical de la PAC amb l’horitzó de l’any 2020. Ara per ara, es mantenen molts dels mecanismes i programes que es venien desenvolupant fins ara.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *