C32, llei del canvi climàtic i cinisme de la Conselleria

Plataforma Aturem la C-32. Comunicat en relació a l’aprovació de la llei del canvi climàtic (16/2017).

Imatge AC

 

NOTA DE PREMSA.- L’aprovació de la Llei del canvi climàtic del passat 1 d’agost al Parlament de Catalunya (Llei 16/2017) i les declaracions de la mateixa Conselleria de Territori i Sostenibilitat en seu parlamentària en defensa del projecte d’allargament de la C-32 amb poques hores de diferència ens van entristir; indignades i en lluita ja ho estàvem.

Les persones que formem la Plataforma Aturem la C-32 volem posar el focus en tres articles de la nova llei per il·lustrar la contradicció, si es vol l’engany, en el que estan instal·lades, creiem que amb plaer, les polítiques del Departament de Territori i Sostenibilitat i més en el cas del projecte suspès cautelarment de prolongació de la C-32.

L’article 18 de la llei estableix que « les mesures que s’adoptin en matèria de boscos i gestió forestal han d’anar encaminades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal i a optimar-ne la capacitat d’actuar com a embornal.» Això significa que la llei aprovada obliga a preservar els boscos per la seva capacitat natural de fixar carboni i disminuir, per tant, els gasos amb efecte d’hivernacle, i més en zones poblades que són pols de contaminació.

L’article 21 de la mateixa llei estableix que «els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infraestructures» han d’incorporar en els projectes « la definició d’objectius de reducció d’emissions, l’anàlisi de llur vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic i l’establiment d’un mecanisme de seguiment» i «l’avaluació de llur contribució a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, inclòs llur impacte sobre la capacitat d’embornal del territori afectat, tant en la fase de construcció com en la d’explotació i desmantellament o finalització». És a dir, la llei està posant el focus en l’impacte que tenen en el territori, les noves infraestructures en relació als gasos amb efecte d’hivernacle.

I finalment, l’article 24 de la llei, que diu: «Les mesures que s’adoptin en matèria de transports i mobilitat han d’anar encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, per a avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l’ús generalitzat del transport públic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d’hivernacle»

El projecte suspès cautelarment de prolongació de la C-32 i que el Sr. Rull defensa amb tanta vehemència, està absolutament en contra de l’esperit de la nova llei. I encara més, és un projecte que a ulls de la nova llei té conflictes directes amb molts dels seus articles. Una llei que el mateix conseller va presentar amb orgull, insistint que és una qüestió de responsabilitat social.

El projecte vol destruir 50 hac de bosc, més de 65.000 arbres, fomenta un model de transport basat en la tinença de vehicle privat, va en contra de totes les evidències de lluita contra el canvi climàtic i ara d’una nova llei. I tot i així, n’hi ha molts que signen i aproven aquesta llei del canvi climàtic i han signat la presentació d’un recurs de reposició contra la suspensió cautelar perquè tenen pressa per fer l’autopista. És trist, molt.

 

 

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *