Blanes municipalització del transport urbà, ja!

Moció que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de Blanes i Batega per Blanes per a la municipalització del transport urbà. Punt 13 de l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Blanes de 4 d’octubre de 2017

Imatge PubliBlanes

 

Donat que:

El 31 de desembre de 2014 va finalitzar la concessió del servei del transport urbà a Blanes que, des del 1993 gestiona Transports Pujol & Pujol. Des d’aleshores, el Ple de l’Ajuntament de Blanes ha aprovat successives pròrrogues temporals per a la preparació del nou plec de clàusules que ha de regir el concurs per a la nova adjudicació del servei de transport urbà de viatgers que, a Blanes, es basa en l’autobús.

Blanes és un municipi inferior a 50.000 habitants i, per aquest motiu, exempt de l’obligatorietat de prestar el servei de transport urbà. Malgrat aquest fet, donada la complexitat topogràfica i la distribució del municipi en el territori, així com la seva gran densitat de segones residències i allotjaments turístics, es fa imprescindible la prestació d’aquest servei, posant-lo en marxa l’any 1993 en les actuals condicions del transport urbà.

Des de l’inici de la concessió fins avui, mitjançant pròrrogues, han passat més de 23 anys en els quals Blanes ha duplicat la seva població i alterat les seves necessitats, motiu pel qual el concurs, les condicions de serveis, tarifació i planificació del servei ha quedat completament obsolet. És per aquest motiu que el grup municipal d’ICV-EUiA ha demanat de manera reiterada la fi de les pròrrogues i la necessitat urgent d’un nou concurs públic.

En les darreres setmanes, l’Equip de Govern municipal ha informat de la seva voluntat d’encarregar la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que ha d’analitzar l’esquema del funcionament viari del municipi així com les seves necessitats en matèria de mobilitat urbana. Aquestes tasques de redacció tornaran a demorar de nou el concurs públic.

Per aquest motiu, els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes entenem necessari avançar els treballs en relació a la propera plica, establint com a prioritat la gestió directa del servei. Així, tal i com es va anunciar en la creació de la nova empresa 100% pública de Blanes Medi Ambient, aquesta ha de ser la matriu d’una operadora pública que pugui absorbir diversos serveis públics avui externalitzats, entre ells, el transport urbà.

Ambdós grups municipals entenem lesiu per als interessos municipals la continuïtat de l’actual model de transport urbà en format de gestió externalitzada, donada la manca de control financer sobre el servei, en un format poc transparent per al repartiment de costos i beneficis del servei, al veure’s forçadament a la intrusió i barreja permanent de diverses concessions al mateix temps i sobre les mateixes línies.

Tanmateix, Blanes ofereix en el seu conjunt de línies urbanes un dels sistemes de transport urbà amb més viatgers de les comarques gironines, que abans de les retallades va superar en número de persones transportades a la ciutat de Girona i, tanmateix, disposa de diverses concessions turístiques amb possibilitat també de gestionar-se des de la mateixa empresa pública.

Per aquestes raons,

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció dels següents acords:

  1. Instar a l’Equip de Govern a crear una comissió de treball formada per les persones membres de la Comissió de Transports i altres que es puguin proposar, que estudiï la municipalització del transport urbà.
  2. Instar a l’Equip de Govern i a aquesta Comissió de Treball a presentar un informe sobre els costos, solucions i alternatives per a la municipalització del transport urbà en un termini inferior als 4 mesos.

 

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *