Basses de laminació per recuperar La Tordera

L’ACA definirà mesures per a la recuperació del comportament natural de les zones inundables de les conques del Ter, la Muga i la Tordera

  • El pressupost de licitació és superior als 1,5 milions d’euros i es disposa fins el 4 d’abril per presentar ofertes

  • Les actuacions es definiran en els àmbits territorials de la Muga, el Ter i la Tordera amb un risc significatiu d’inundacions

  • Les mesures afavoriran la recuperació del comportament natural de les zones inundables, pel que es milloraran els hàbitats naturals i la recàrrega dels aqüífers

fotonoticia riu La Tordera ACA

Execució de noves basses de laminació que permetin la recuperació de les activitats extractives existents a la conca de La Tordera. Imatge ACA

 

INFORMA GENERALITAT DE CATALUNYA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació un contracte destinat a la millora del coneixement del comportament hidràulic global de les conques del Ter, la Muga i la Tordera, i proposar l’execució d’actuacions estructurals concretes que permetin la recuperació del comportament natural de les zones inundables, que afavoreixin la recuperació dels hàbitats naturals i que millorin la recàrrega dels seus aqüífers, tot millorant la seguretat davant d’inundacions dels nuclis habitats.

El pressupost de licitació és superior als 1,5 milions d’euros i es disposa fins el 4 d’abril per presentar ofertes.

En concret, les actuacions que s’ha previst estudiar es troben associades a la revisió, l’arranjament, el reforç, la remodelació i/o la reordenació de les motes existents amb la finalitat de recuperar el comportament natural de les zones inundables i protegir millor zones urbanes consolidades, però també es preveu l’estudi associat de l’efecte derivat de l’execució de noves estructures de laminació d’avingudes.

En tot cas, es prioritzaran aquelles actuacions que permetin l’ús de tècniques de bioenginyeria i que garanteixin la recuperació dels valors ambientals associats.

  • A la conca de la Muga es definiran actuacions entre Figueres i Peralada, als municipis de Fortià i Cabanes on actualment existeixen motes de defensa perimetrals i als trams inundables de  l’Orlina, el Llobregat i l’Anyet.
  • En relació amb la conca del Ter, l’àmbit d’estudi es centrarà en el riu Onyar al seu pas per Camps d’Onyar i el Daró a la Bisbal d’Empordà, al tram del riu Ter que discorre per Girona (a l’alçada de l’illa del Ter, a la zona dels Socs i la Devesa), i al tram del riu Terri comprès entre Mas Riera i Borgonyà.
  • A la conca de La Tordera, entre d’altres, es valorarà la recuperació de la zona inundable del meandre interior del Sot de les Granotes, l’antic braç secundari de la riera de Santa Coloma en el tram comprès entre el pont de l’AP-7 i la confluència amb La Tordera, i l’execució de noves basses de laminació que permetin la recuperació de les activitats extractives existents.

 

ANTECEDENTS

Els objectius:

  • Execució d’un canal hidràulic que lamini les avingudes i disminueixi el risc de inundabilitat de la plana; i que al mateix temps funcioni com a corredor biològic entre els ecosistemes fluvials i espais d’interès natural de la plana al·luvial del riu Tordera.
  • Reforçar el sistema de zones humides de la conca de la baixa Tordera potenciant la diversitat vegetal (vegetació helofítica i aquàtica), faunística i paisatgística en l’àmbit d’actuació.
  • Assegurar, mitjançant l’adequació morfològica de l’àmbit d’actuació, la presència de superfícies d’aigües permanents, així com diferents ambients de zones humides (canyissars, boscos de ribera, espais oberts amb herbassars, jonqueres i prats humits…) que permetin l’ampliació dels hàbitats presents per a l’establiment de comunitats vegetals i faunístiques.

Què és una bassa de laminació i de retenció d’aigües?

A les rieres eviten que baixi la onada de cop i que les aigües aportin sorres fins al capdavall, cosa que no acumula sorres al tram final de cada sector. I en el moment en que aquesta bassa està plena, l’aigua acaba vessant i baixant progressivament.

L’inconvenient és que la bassa s’ha d’anar buidant de les sorres acumulades una vegada aquesta quedi plena i evitar l’acumulació d’aigua que provoca males olors i mosquits.

És una molt bona solució però que requereix un manteniment. Lluís Blanchar

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *