Acords del Ple de l’Ajuntament fotimer d’incompliments

Moció que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de Blanes i Batega per Blanes per l’obligat compliment de les mocions presentades i aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Blanes. Punt 12 de l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Blanes de 4 d’octubre de 2017

Imatge DE

 

Donat que:

Les mocions són un instrument polític fonamental mitjançant el qual els regidors i regidores dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament fem servir per a elevar propostes ciutadanes i polítiques, sotmetre-les al seu debat i aconseguir, l’aprovació el Ple i la seva execució.

Atès que el Ple municipal és la màxima expressió de la diversitat d’opcions i idees que existeixen en democràcia i té un paper polític representatiu molt important, és fonamental, que les decisions plenàries es portin a terme i no es converteixin en una mera declaració política sense transcendència ni eficàcia per falta de voluntat de l’Equip de Govern. No poden quedar-se en una declaració d’intencions davant de la ciutadania.

En aquesta línia, quan es presenten mocions es pretén assegurar el compliment dels acords adoptats i dotar de la major transparència i publicitat possible a les mocions aprovades en el Ple. Lamentablement pot donar-se el cas que les mesures adoptades finalment no siguin totalment fidels a l’esperit de la moció o als objectius que es perseguia en presentar-les.

Malauradament, ens trobem que existeixen acords que no s’han dut a terme o la seva aplicació s’ha perllongat en el temps fora dels acords aprovats. Especialment acords de mocions dels Grups Municipals de l’oposició que resulten incòmodes a l’equip de Govern però que són de directa competència municipal i afavoreixen al conjunt de veïns i veïnes de la ciutat.

Així doncs per garantir l’execució dels acords de les mocions, s’han d’incorporar no només el compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania sinó també mesures concretes: termini i pressupost, per fer-los efectius.

En aquest sentit els Grups Municipals ICV-EUIA I BATEGA poden detallar, entre d’altres, alguns exemples d’incompliment i negativa d’execució per part l’equip de govern:

 

27/03/14 Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa-Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per a l’estudi de la remunicipalització de l’aigua i contra la quota territorialitzada de l’ACA. Unanimitat

29/05/2014 Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per a la supressió de les barreres arquitectòniques. Unanimitat

31/07/2014 Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes, per impulsar un pla de mobilitat a Blanes. Unanimitat

30/10/2014 Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per a la protecció de la pineda del barri dels Pins. SI

18/12/2014 Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita per demanar a la Generalitat l’execució del carril bus Blanes-Lloret. Unanimitat

29/01/2015 Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes per a l’adaptació o creació d’espais públics per a l’ús compartit per persones i animals de companyia. Unanimitat

29/01/215 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA, C’s i BxB per sol·licitar el canvi de titularitat de la Ctra. Gi-600 en el tram de la rotonda dels focs a la rotonda de Mas Cremat i per a la construcció de la rodona de la sortida de Ca l’Aguidó. Unanimitat

26/11/2015 Moció que presenta el grup municipal del PSC amb motiu del Dia Internacional de la Violència de Gènere. Unanimitat

25/02/2016 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per habilitar per les alternatives d’habitatge a Blanes. Unanimitat

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per demanar el desenvolupament d’un Protocol Educatiu contra la transfòbia i l’assetjament escolar per identitat de gènere. Unanimitat

Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, per un planeta 50/50 al 2030. Unanimitat

Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, sobre l’Estat del Consorci de Salut Maresme La Selva i de l’Hospital Comarcal de Blanes i les mesures a prendre. Unanimitat

31/032016 Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA de Blanes per a la millora del servei de tren i autobusos interurbans. Unanimitat

28/04/2016 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per l’impuls de la música en viu als bars i restaurants de Blanes. Unanimitat

26/05/2016 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes, amb motiu del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, contra la LGTIFòbia. Unanimitat

Moció que presenten els municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per l’impuls de la millora de l’oferta hotelera a Blanes. SI

21/07/2016 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes en nom dels Joves d’Esquerra Verda, Alternativa Jove i Joventut de Podem, per l’atorgament d’ajuts per al pagament d’estudis universitaris i cicles formatius. Unanimitat

30/07/2016 Moció que presenta el grup municipal de C’s per a l’adaptació dels parcs infantils amb jocs per a nens i nenes amb diversitat funcional. Unanimitat

29/09/2016 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes de suport al banc d’adn per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil. Unanimitat

27/10/2016 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per la gratuïtat de la zona blava de l’antic pavelló. Esmena a la totalitat de C`s: Crear una comissió d’estudi sobre les possibles mesures que hauríem d’adoptar en funció del resultat de benefici de l’explotació per part de SABA de les zones blaves en superfície. SI

Moció que presenta el grup municipal de C’s per garantitzar l’accés universal dels llibres de text a Catalunya. Unanimitat

23/02/2017 Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per sol·licitar la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) mitjançant símbols en el municipi de Blanes i la celebració del dia mundial per a la conscienciació sobre l’autisme. Unanimitat

25/05/2017 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes en suport de la Plataforma “Trans*forma la salut” per a un nou model de salut. Unanimitat

29/06/2017 Moció que presenten tots els grups municipals d’adhesió al Projecte “No puc esperar!”

Moció que presenten els grups municipals de la CUP, Batega per Blanes, EUiA-ICV i ERC per a la creació d’un Protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major de Blanes, l’Ensorra’t, zones d’oci i grans esdeveniments festius a la ciutat. SI

20/07/2017 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per la reobertura a la ciutadania de la piscina municipal Jordi Kemner. Unanimitat

 

Per aquestes raons,

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Blanes l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar, per respecte a la democràcia i diversitat del consistori, a l’equip de govern a que es pronuncií expressament sobre la voluntat d’executar les propostes d’actuacions derivades de les mocions aprovades als diferents plens municipals i fixar un termini d’aplicació de les mateixes.

SEGON.- Instar a l’equip de govern a que faci partícip i que hi hagi diàleg permanent amb els grups proposants per la correcta execució dels acords aprovats i la correcta adequació a l’esperit de la moció.

TERCER.- Instar a l’òrgan competent del govern per a que, des de l’aplicació de Rendició de comptes de les mocions aprovades, habiliti un sistema de comunicació immediat als Grups Municipals proponents, de les actualitzacions incloses en el seguiment de les esmentades mocions.

QUART.- Donar trasllat a les Associacions de Veïns, entitats i sindicats de Blanes.

You may also like...

2 Responses

  1. Bernat ha dit:

    Crec que era Engels que va dir alguna cosa així com que “la burocràcia és converteix en el pitjor enemic del poble quan se n’abusa i s’utilitza malament” Doncs aquí ho teniu, trenqueu amb aquesta dinàmica i adopteu d’altres tàctiques i estratègies que no us atrapin en el paranys, i en alguns casos promocionin, dins les institucions. “La imaginació al contra poder”

  2. Bernat ha dit:

    Menys mocions i menys instar, tot estèril i “pose” i més lluita i estratègia efectiva! Si d’acord, sou els campions de les mocions i les “instacions”, i què? insteu, insteu i no pareu a instal.lar-vos a la instal.lació institucional i anar passant, això si, plens de medalles a les mocions més instades d’arreu… Volem que us mulleu amb denúncies concretes, amb lluites i estratègies unitàries i efectives, i no personalismes de xerrameca de promoció institucional personal egoica per seguir i escalar en la professió de polític. Això no és l’esquerra que necessitem els “pringats” pel sistema institucional, vosaltres, en la meva opinió, hi col.laboreu amb més legalismes, normatives, reglaments…, al cap de vall més burocràcia, estèril que només fa el joc al poder establert.

Respon a Bernat Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *