Reglament Taula Habitatge, no serveix pá ná

El número 127 del BOP de Girona de 4 de juliol de 2017 es despenja amb la publicació d’aquest llamp de reglament municipal:

TEXT ÍNTEGRE DEL REGLAMENT DE LA TAULA LOCAL PEL DRET A L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA DE BLANES

Imatge TX

 

L’exposició de motius del susdit reglament és espectacular:

“La crisi econòmica iniciada l’any 2007 i intensificada a partir del 2008, ha afectat una part molt important de la població, el resultat de la qual ha estat un atur cada cop més creixent amb la consegüent minva o manca d’ingressos de les famílies.

Aquesta situació, sumat a la bombolla immobiliària de la dècada anterior, així com a un model de tinença de l’habitatge poc regulat i empès cap a la compra i propietat, i amb poc parc públic d’habitatge i parc de lloguer assequible, ha afectat una sèrie de col·lectius entre ells: els joves, la gent gran, les persones immigrades, i especialment a les famílies que han estat desnonades per les entitats bancàries o que es veuen amb la impossibilitat d’accedir als subministraments bàsics (aigua, electricitat i gas) tan necessaris per a dur a terme una vida digna i saludable.

S’ha constatat l’aparició d’un nou perfil de persones en situació de pobresa i d’exclusió social que presenten noves necessitats o problemàtiques relacionades amb la pobresa energètica i amb la manca d’un habitatge digne.

Aquestes problemàtiques han estat detectades tant per l’Ajuntament com per les diferents entitats, associacions i agents socials del municipi i s’han convertit en un eix prioritari de treball. Des dels diferents àmbits s’ha promogut noves mesures i s’han implementat nous projectes i recursos per tal de donar-hi resposta.

Després de diverses reunions mantingudes, durant l’any 2012, entre membres del consistori, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i diferents entitats socials es planteja la creació d’un nou òrgan de treball intersectorial que pugui donar resposta a la creixent problemàtica en matèria d’habitatge i pobresa energètica que es constata al municipi”

Tot molt bonic. Però, quines “respostes” ha donat?

Un dels membres significats de la Taula em reconeix que no s’ha reunit més de dues vegades en tot l’any

Li prego que em digui quins resultats tangibles s’han obtingut i calla i mira al cel (En castellà en diuen “Estar en Babia”)

A les envistes, aquests son els qualificatius que em venen al cap:

– Política d’aparador

– Govern virtual

– Cinisme polític

I a vosaltres?

Lo Gaiter de La Tordera

 

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *