PAHC Blanes apreta l’Ajuntament

Imatge CASTELLÓENMOVIMENT.ORG

Nota de premsa PAHC Blanes

Rebuda el 25/02/2020

Esta mañana hemos repartido en la reunión de la Taula Local pel Dret a l’Habitatge de l’ un documento como este con propuestas para el cumplimiento del Nou Decret d’Habitatge.

El nuevo gobierno de ERC y BECP tiene la obligación de multar a la banca y a los fondos buitres si no ofrecen alquileres a las familias con procesos de desahucio.

También exigimos un recuento de pisos vacios y ocupados para empezar las expropiaciones como dice la ley.


DOCUMENT

PROPOSTA DE LA PAHC BLANES SOBRE EL COMPLIMENT DEL NOU DECRET D’HABITATGE PER PART DE L’AJUNTAMENT DE BLANES

Atès els canvis substancials que presenta el nou Decret Llei d’Habitatge i l’ampli suport social amb que aquest compta, la PAHC-Blanes assistim a la reunió de la Taula d’habitatge del dia 26/2/2020 amb la demanda a l’Ajuntament de que es dugui a terme un compliment exhaustiu de la normativa sobre habitatge per a protegir a les persones més vulnerables. En aquest sentit us adjuntem les següents propostes:

  • Que l’Ajuntament cerqui l’assessorament legal adient o si s’escau contracti el personal i/o serveis necessaris per a executar amb diligència les mesures per a aconseguir aturar els desnonaments i obtenir lloguers socials que es preveuen en el nou Decret d’Habitatge i que s’adoptin les mesures d’execució forçosa i expropiació d’acord amb el que estableix el nou decret d’habitatge.
  • Cal informar a la ciutadania sobre els seus drets en matèria d’accés a l’Habitatge i proposem que s’informi a través d’actes organitzats de forma consensuada pels integrants de la Taula Local pel Dret a l’habitatge de Blanes.
  • Que l’Ajuntament desenvolupi un pla de formació per al personal de l’ajuntament que intervé en tot el que té a veure amb Habitatge.
  • Que l’Ajuntament elabori amb urgència un cens municipal d’habitatges buits i ocupats.
  • Volem que l’Ajuntament de Blanes es comprometi en la defensa de la funció social de la propietat dels habitatges i amb que s’apliqui l’ordenació territorial i urbanística als usos de les edificacions.
  • Que l’Ajuntament de Blanes tramiti de forma urgent les peticions de lloguers socials per als casos de persones i famílies que tenen un procés de desnonament o desallotjament dels habitatges on resideixen, començant pels casos que ja tenen ordre judicial de desnonament o desallotjament.
  • El nou Decret d’habitatge obliga als ajuntaments a presentar en el termini d’1 any un inventari dels solars públics susceptibles de construir-hi HPO i en el termini de 2 anys hauran d’elaborar un programa d’actuació concertada per posar a disposició de la ciutadania habitatges d’HPO de lloguer.
  • Que es destinin els recursos econòmics i de personal necessaris per al compliment de tots els punts anteriors. No pot ser que l’Ajuntament de Blanes s’escudi en la falta de recursos obviant que les greus conseqüències de l’emergència habitacional que fa anys que dura recauen sobre la vida de persones amb nom i cognoms, moltes d’elles menors d’edat.
  • La PAHC-Blanes pensem que el Dret a l’Habitatge ha de ser una prioritat clara per a l’Ajuntament de Blanes.

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *