Calcària amb alveolines del Port del Comte

març 21st, 2020

Roques calcàries amb fòssils d’alveolines, animals foraminífers que teníen una forma esfèrica o el·líptica, i que estan formades per cambres que se subdivideixen transversalment en cambretes.

Són molt abundants pels Prepirineus.

Vetes guixenques, Solsonès

març 21st, 2020

Espina-cervina de fulla petita ( Rhamnus saxatilis)

març 19th, 2020

Matoll calcícola d’alçària mitjana que viu desagregat en alzinars, rouredes i pinedes submediterrànies. Drupa negra.

Fòssil del corall Cyclolites. Odèn (Solsonés)

desembre 1st, 2019

És un corall solitari del cretaci.

Draba aizoides

desembre 1st, 2019

Una crucífera petitona de zonas de muntanya. Creix en pastures pedregoses. Trobada al Port del Comte (Solsonès).

Pratformiu (Guixers). Al fons la serra d’Urdiet.

desembre 1st, 2019

Paiatges d’interès geològic i molt ric en biodiversitat. Badlans i serres calcàries.

Lluita contra la processionària (Thaumetopoea pityocampa)

novembre 24th, 2019

Si es té una parcel·la petita forestal, un mètode efectiu i barat és posar anelles amb col·lectors per atrapar les erugues quan volen baixar de l’arbre a enterra-se. No cal tallar els pins.

Petjades de daina (Dama dama)

novembre 10th, 2019

Les petjades són més petites i no tant amples com les de cérvol, però més grans que les de cabirol. Tenen les peülles de darrera paral·leles als unglots. Més llargues que les d’ovella o mufló.

Ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus)

novembre 10th, 2019

Enigmàtic ratpenat forestal que es refugi en les clivelles dels arbres  sota les escorces. A l’hivern es poden reunir en avencs freds com aquest de la fotografia. Espècie d’interès e conservació.