Pratformiu (Guixers). Al fons la serra d’Urdiet.

desembre 1st, 2019

Paiatges d’interès geològic i molt ric en biodiversitat. Badlans i serres calcàries.

Sals en els materials del Keuper del Triàsic Superior. Cambrils. Solsonès.

abril 1st, 2017

Els materials geològics del Prepirineu són sedimentaris i dipositats durant el Mesozoic i Cenozoic. Amb l’excepció de la capa del Keuper del Triàsic Superior. Constituït per materials plàstics com els guixos i lutites i constitueixen la zona finals d’encavalcament dels Pirineus en contacte amb la Depressió Central. En certs indrets hi ha surgències importants de sal com passa a Cambrils al Solsonès o a Gerri de la sal al Pallars.