Rastres de toixó (Meles meles)

març 4th, 2017

Petjades de 4,5-6 x 4,5-5 cm. Marca 5 dits amb ungles. Semblant a la d’ós, però en petit. Les posteriors poden marcar el taló i són sempre més llargues que amples. Les davanteres tenen unes ungles molt llargues per excavar.

Fan latrines on van acumulant els excrements dia rere dia. Fan uns quants clots d’uns 15-20 cm de profunditat per uns 15 cm d’amplada. Els excrements són amples d’uns 2,5-3 cm i relativament poc allargats, de menys de 8 cm. Són molt pastosos, poc consistents i plens de terra i matèria vegetal. Fan una olor intensa, força desagradable. A vegades poden deixar algun excrement solitari al mig del camí i es reconeix per la grandària i la textura. Fan una xarxa de galeries subterrànies on viuen en colònies familiars. L’entrada és d’uns 30 cm i la terra l’acumulen més cap als laterals formant una mena de tub per on passen cada dia.

Share Button

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Lloc web

Speak your mind