cnt- ait marinaalta

cntmarinaalta@gmail.com //Apartat de correus 159, 03720 BENISSA
cnt- ait marinaalta

CONCLUSIONS DE LA CONFERÈNCIA NACIONAL DE SINDICATS PER A LA RE-ESTRUCTURACIÓ DE LA CNT-AIT

pegatina_boceto1

CONCLUSIONS DE LA CONFERÈNCIA NACIONAL DE SINDICATS PER A LA RE-ESTRUCTURACIÓ DE LA CNT-AIT

En els dies 25 i 26 de juny va tenir lloc la Conferència Nacional de Sindicats convocada per la Regional de Llevant com a pas previ a un procés congressual de reestructuració de la CNT-AIT. A aquesta reunió van assistir delegats companys de diferents sindicats incloent federats a la CNT groga. Aquestes van ser les conclusions i determinacions que es van prendre en la Conferència: Valoració positiva del procés congressual: Tots els assistents a la Conferència van considerar positiu el procés congressual que vol iniciar la Regional de Llevant, i van animar a que es duga a terme. Formaran part activa del procés. Quant als sindicats assistents a la conferència que encara estan federats a la CNT groga, consideren necessària l’existència de la nostra CNT-AIT, i cooperaran amb ella d’una manera o altra sentint-se part d’ella, ja que la seua situació és circumstancial i estratègica. Els sindicats crítics encara federats que han assistit a aquesta conferència, estan d’acord en què el temps ens farà convergir tard o d’hora, i que el procés iniciat per Llevant és inevitable, bé siga perquè s’ expulse els sindicats crítics o perquè s’aconseguisca recuperar a la CNT des de dins. Per Llevant, en canvi, el que això puga succeir precisament a la llarga, planteja la necessitat de reaccionar a temps, perquè l’afiliació i la militància s’aniran desmoralitzant i s’aniran desvinculant dels sindicats conforme passen els mesos i els anys, igual que hi haurà sindicats desfederados que queden desvinculats de les seues regionals i molt distants entre si, el que dificulta la seua reorganització. Al·ludeix a la necessitat de tenir en compte que el procés de desfederació a la CNT ha estat molt llarg, que la persistència dels crítics dins de la CNT groga pot allargar-encara més, i que ja s’han perdut moltes forces pel camí. Per als sindicats llevantins, el que aquests sindicats crítics no s’uneixquen als expulsats, impedeix que actuen de la mateixa manera com ho farien pertanyent a la mateixa organització, per això és pel que es pretén impulsar aquest Congrés de reestructuració de una CNT veritablement anarcosindicalista. Sobretot, Llevant tracta de defensar l’autenticitat de l’opció que representen les sigles CNT, es tracta de defensar el model anarcosindicalista d’acció enfront del reformista, al qual es proporciona en certa mesura cobertura mentre se segueixca dins de la CNT reformista sense combatre-la. Una funció important de la nostra organització anarcosindical és la de servir de “matalàs” per als sindicats que puguen sortir, ja siga desfederats o per elecció pròpia, ja que, tot i la CNT groga, hi ha la CNT-AIT. Tot i així, es va convenir entre els assistents en què seria simplista entendre el procés congressual únicament com el de formació d’una estructura per als sindicats que no vulguen seguir dins de CNT quan aquesta siga expulsada d’AIT, o per quan siguen desfederats de CNT. La raó de ser d’aquesta organització és una altra, i és la d’accelerar el procés de reactivació d’una CNT creïble treballant des de fora de la CNT oficial copada pels reformistes. El que els sindicats crítics puguen veure-la com un recurs en cas d’expulsió, és secundari, ja que la CNT que sorgisca d’aquest procés congressual té per missió conservar el caràcter anarcosindicalista de la CNT, i no el de ser simplement una organització a on poden anar els que han estat expulsats de la CNT groga. Per tant la CNT que sorgisca d’aquest procés té sentit per si mateixa quant sorgeix de la necessitat d’enfrontar-se al reformisme que tant els sindicats crítics com els desfederats rebutgen. El motiu de donar suport o de formar part de la Confederació resultant del Congrés ha de radicar més que res en el que ella mateixa serà. Per als desfederats, la idea de resistir des de dins peca d’ingenuïtat, atès que tots els intents de denúncia, impugnació, etc … ja van ser duts a terme per ells al seu dia, fins i tot fent-ho com a bloc de sindicats de la regional de Llevant, sense que resultés en res. Per això van insistir en la necessitat de coordinar-des de ja, per evitar perdre el temps. L’objectiu seria guanyar temps, evitar les baixes i la dispersió de l’afiliació, i finalment, la dissolució, tant de CNT com d’AIT. Destaquen especialment aquesta qüestió, evitar que aquestes organitzacions es perguen absorbides pels qui pretenen usurpar les sigles, la seua identitat i el seu patrimoni. Els sindicats desfederats no han deixat de considerar-se a si mateixos com la CNT, la qual legítimament reclama el seu lloc en l’AIT, que els reformistes pretenen sotmetre a un procés de refundació i destrucció. És molt seriós el que ens estem jugant, ni més ni menys que la supervivència d’una organització anarquista obrera mundial que faça front als desafiaments que estem vivint sota el capitalisme del segle XXI. I afegeixen que si a la CNT reformista no la fan fora de l’AIT, o si els sindicats crítics decideixen no sortir de la CNT groga tot i que aquesta siga expulsada de l’AIT, seguiran treballant per convèncer-los que se’ls unisquen, ja que aquesta no és per a ells l’única raó per enfrontar-se des de fora als reformistes. Anàlisi de les causes basat en la consciència militant: S’ha al·ludit moltes vegades al sistema de votació com a responsable de la deriva reformista en CNT. Els assistents estan gairebé tots pel consens, no el vot, i en cas que ho hagués es decantarien pel sistema un sindicat un vot. No obstant això, s’assenyala que el problema no ha estat el sistema de votació, que l’autoritarisme sempre troba la manera d’imposar-quan falla la militància, i en aquest cas ha fallat perquè ha deixat que els autoritaris ocupen els llocs de responsabilitat en l’organització , perquè no ha controlat els òrgans delegats des de la base. En resum, l’afiliació no ha militat. Objectiu comú entre desfederats i sector crític: Hi ha acord entre les parts en què s’estiga on s’estiga, cal denunciar el que està passant perquè la militància reaccione i s’organitze a part o impugne des de dins. La discrepància és sobre si aquest camí és més lent i menys segur, si convé més fer-ho des de dins o fora. Tots els sindicats assistents es van mostrar d’acord en la necessitat de deixar de presentar la CNT com un simple sindicat. Cal preocupar-se que el missatge anarcosindicalista transcendisca el nostre entorn immediat, que els mitjans de comunicació com el diari arriben a la gent, no ficar-nos en plataformes ni en altres en què es perda la nostra identitat, fer activitats fora també dels nostres espais, sense rebaixar el llenguatge tampoc, perquè volem uns treballadors formats. I al mateix temps, segons la necessitat, cal seguir usant els nostres locals com a senyal de la nostra identitat, no donar-los a col·lectius que es pretenen alternatius sense ser-ho. Coincideixen en la necessitat d’evitar presentar-se com una gestora de conflictes però sense perdre al treballador que busca ajuda, és a dir, donar-li formació ideològica i involucrar en l’activitat del sindicat, i prioritzar l’acció directa, que és la que comporta més solidaritat. Es tractaria de dirigir tot això cap al conflicte de classe, cap al significat revolucionari, no deixar-ho tot conflictes individuals. Per tant, importància d’analitzar a fons el missatge, la propaganda i els mitjans informatius, en aquest sentit de recuperació del model netament anarcosindicalista. Les estratègies per convertir afiliats a militants, cal seguir treballant. Concrecions sobre el Congrés: Organització del Congrés en dues parts i celebració de la primera part al novembre: El procés congressual es durà a terme en dues parts. Una primera part serà un Congrés de constitució d’una Confederació, i es realitzarà els dies 5 i 6 de novembre. En aquest Congrés únicament es constituirà una organització de caràcter confederal. L’altra part serà un segon Congrés en el qual es tractaran aspectes organitzatius (normativa orgànica, estructura de les regionals, etc.). De moment, es funcionaria sense normativa provisional, només amb els principis tàctiques i finalitats. Assistència oberta a sindicats, seccions d’AIT i grups: Es convidarà a seccions de l’AIT i grups afins, i han d’anar sindicats, ja que el que es vol és una organització composta per sindicats. Una confederació no pot estar composta per individualitats o grups, tal com estan compostes altres organitzacions anarquistes. Aquestes organitzacions ja estan creades i ja compleixen bé amb la funció de comunicar a les persones que estan envoltades de reformistes en el seu sindicat, i de connectar l’anarcosindicalisme amb la resta de moviment llibertari, entre d’altres als que van sortir de la CNT per desfederacions forçades o voluntàries per desencant amb el reformisme o arran de les resolucions de l’XI Congrés, i ara militen en altres grups. Importància que els sindicats del sector crític mostren el seu suport al procés congressual: Petició dels desfederats al sector crític que si els que estan dins no es van a adherir públicament a aquesta CNT-AIT, almenys que donen suport per no donar imatge de que són un grup minoritari de sindicats que actuen per revengisme amb la CNT oficial perquè aquesta els va expulsar fraudulentament. Demanen que aquests sindicats s’impliquen activament en denunciar les maniobres reformistes del Comitè Confederal, i en deixar patent que els sindicats desfederats que estan impulsant aquest procés congressual no són un grup de ressentits sense connexió amb la CNT-AIT que encara queda dins de la CNT groga. Els sindicats que al seu dia van dir que no anaven a deixar d’organitzar-se amb els expulsats, han de reafirmar-se en la seua declaració i en els seus actes. Llevant demana que els sindicats que estan en desacord amb els sindicats desfederats seguisquen reconeixent públicament com CNT. Destaquen la importància de mantenir les campanyes conjuntes i la solidaritat en els conflictes. I de cara al Congrés de reestructuració de CNT, que es vol dur a terme a partir de novembre, els demanen que manifesten públicament el seu suport al procés congressual, o bé, la seua integració pública a la CNT-AIT. Salut i anarquia! Visca la CNT! Visca l’AIT! Regional de Llevant CNT-AIT

Leave a Reply