edició ultra-fàcil

BlogsCat utilitza la plataforma WordPress per a la administració i edició de la teva web. WordPress és la plataforma d’edició de webs i blogs més coneguda i més utilitzada del món en la actualitat. WordPress és utilitzat per els webs i blogs més coneguts, com per exemple, PCatalà o aquesta mateixa pàgina!

Gràcies a la utilització de WordPress, l’edició del teu blog o web et resultarà tan fàcil, que només crear el teu blog o web ja podràs començar a editar el teu blog, sense cap coneixement previ.

En el cas de que no sàpigues alguna cosa, o tinguis qualsevol dubte, primer de tot mira els nostres vídeo-tutorials del tauler d’administració del teu blog o web.