L’autoconsum fotovoltaic és la producció d’electricitat per al consum propi. En aquest fulletó divulgatiu de l’Institut Català de l’Energia, ens dona els conceptes bàsics per comprendre la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic les llars.

Respon a preguntes tals com:

  • Què és l’autoconsum fotovoltaic?
  • Qui pot tenir una instal·lació d’ autoconsum fotovoltaic a casa seva?
  • És interessant disposar de bateries?
  • Avantatges de l’ autoconsum

El passat mes d’abril es va publicar el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, l’objecte del qual és establir:

  1. Les condicions administratives, tècniques i econòmiques per a les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que defineix l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.
  2. La definició del concepte d’instal·lacions properes als efectes d’autoconsum.
  3. El desenvolupament de l’autoconsum individual i col·lectiu.
  4. El mecanisme de compensació simplificada entre dèficits dels autoconsumidors i excedents de les seves instal·lacions de producció associades.
  5. L’organització, així com el procediment d’inscripció i comunicació de dades al Registre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica.

 

El proper dimecres 4 de desembre a les 20:00h  al Teatre Armengol de Bellpuig, la comercialitzadora de llum Holaluz, presenta la Sessió informativa: Com produir la teva pròpia Energia Solar?

 Si voleu saber més informació sobre el tema, no us deixeu escapar l’oportunitat d’assistir a la sessió.