Si aneu seguint el blog i tal com el seu nom indica, sabeu que l’eix principal és l’energia. No obstant, avui ens focalitzarem en contaminació lumínica.

Com bé sabreu, durant l’any 2015 i 2016 s’ha modernitzat l’enllumenat públic del municipi: es varen canviar el Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP), Vapor de mercuri amb Hal·logenurs metàl·lics (VMhm) i Vapor de mercuri amb color corregit (VMCC) per plaques LED.

Més endavant, dedicarem un article a com ha influenciat el canvi d’enllumenat en l’estalvi energètic. Avui però, ens centrarem en com influeix aquesta acció en la prevenció de la contaminació lluminosa.

La prevenció de la contaminació lumínica pretén mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.

Els objectius que persegueix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i que durant l’any 2015 va ser desenvolupada pel Decret 190/2015: desplegament Llei 6/2001 ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn són:

  • Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat.
  • Evitar la intrusió lumínica i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i els perjudicis.
  • Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

 

Segons el fragment del document “Prevenció de la contaminació lumínica” del Departament de Territori i Sostenibilitat:

“La il·luminació artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és també necessària per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives; a més, millora la seguretat ciutadana, reforça la prevenció de riscos laborals en espais concrets, i és necessària per garantir la seguretat industrial de determinades instal·lacions. Un disseny o un ús inadequat de les instal·lacions d’enllumenat produeix contaminació lumínica, en tant que pertorba les condicions naturals del medi nocturn i pot afectar els ecosistemes i la biodiversitat i tenir conseqüències perjudicials per al medi ambient en general.

La contaminació lumínica dificulta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i és un bé immaterial i un patrimoni comú que cal protegir. A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot causar molèsties en produir enlluernament o envair l’àmbit privat. La contaminació lumínica dificulta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i és un bé immaterial i un patrimoni comú que cal protegir. A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot causar molèsties en produir enlluernament o envair l’àmbit privat”.

 

Amb les normatives que hem mencionat anteriorment, el territori català es divideix en quatre zones de protecció en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn envers la contaminació lumínica, on el grau de més protecció serà per a les zones E1 i el de menys protecció per a les zones E4.

Bellpuig es troba el seu casc urbà en la zona E3 i fora de les zones urbanitzables en zona E2, i també dins de l’àmbit municipal té una zona E1 que correspondria als secans de Belianes – Preixana que volen dir el següent:

  • E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima.
  • E2: Sòl no urbanitzable fora de les zones E1 i les que aprova el departament a proposta de l’ajuntament.
  • E3: Àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable i àrees que, tot i ser no urbanitzables, tenen un ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, a proposta de l’ajuntament.

Mapa de Protecció contra la Contaminació Lumínica

Heus aquí el detall de l’àmbit municipal de Bellpuig:

L’elecció de l’enllumenat s’ha de realizar de manera que emeti el mínim de llum cap al cel i els entorns que no es volen il·luminar. També és important que el seu rendiment sigui elevat, difonent un alt percentatge de la llum emesa per la làmpada, tal i com s’indica en la següent imatge on podreu reconèixer l’enfoc que realitzen els panells tipus LED que s’han ubicat al casc urbà de Bellpuig (el 4t de la primera fila).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post Navigation