Trofeus dissenyats per Maria Segura per a la 15à edició de l’Associacionisme Jove Català que organitza el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

14/06/2016

AECS, Joves de La Salle i A.E. Turribus reben els premis 2016 de l’Associacionisme Jove

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha entregat els Premis de l’Associacionisme Jove Català en el marc de la Festa de l‘Associacionisme celebrada el dissabte 11 de juny a l’avinguda Roma de Barcelona. Les guanyadores d’aquesta 15ª edició han estat:

Alumnes de l’Escola d’art i superior de disseny Pau Gargallo de Badalona s’han encarregat del disseny i elaboració dels guardons.

La Festa de l’Associacionisme, que per segon any consecutiu es va celebrar a l’aire lliure, busca promoure el teixit associatiu juvenil, fer xarxa i crear un espai de trobada entre membres de les entitats i responsables institucionals de les polítiques de joventut. En aquest sentit, l’acte va comptar amb la presència de la directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Marta Vilalta, i del director general de l’Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch. Representants i candidats de diversos partits polítics també van assistir a l’acte.037

El nou cicle Modelisme i disseny de producte ceràmic.

L’ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY PAU GARGALLO DE BADALONA inicia el nou cicle formatiu de grau superior: Modelisme i disseny de producte ceràmic  que pertany a la família professional  de ceràmica artística i està enfocat a l’obtenció d’un producte ceràmic en sèrie  (utilitari, ornamental o complement arquitectònic) ubicat en mitjanes i petites empreses de producció de ceràmica o be en el treball independent de caràcter més personal i creatiu.

El cicle dona les bases estètiques i plàstiques  y també els coneixements teòrics i pràctics en materials i tecnologia ceràmica. Incideix en les especificacions formals i funcionals del projecte de disseny i en la utilització de mitjans informàtics: disseny 3D. A més el cicle inclou  les matèries de taller: tècniques i materials per al modelisme ceràmic. Motles d’escaiola, sintètics rígids i flexibles. Emmotllament de formes orgàniques. Matrius d’escaiola i sintètiques. Mètodes de reproducció amb pastes ceràmiques. Manufactura i conformació. Acabats, decoració i cocció.

La durada dels estudis es de 2000 hores: 1.882 hores al centre educatiu i 118 hores en el centre de treball (pràctiques). Dividit en 2 cursos acadèmics.

La superació del cicle superior permet l’obtenció del títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la corresponent especialitat d’una família professional: Modelisme i matriceria ceràmica. El títol de tècnic superior permetrà l’accés als estudis superiors i universitaris.

Pel que fa a sortides professionals, el cicle dona les bases per al treball en la línia de producció d’una  petita o mitjan empresa de ceràmica o be per al exercici de la activitat com a professional independent  com a modelista i  fabricant de matrius, dissenyador i realitzador de models i motles per a l’obtenció d’un producte ceràmic acabat,  decorat i  cuit.