La Timba de Santa Bàrbara

Situació

Els terrenys on es troba el jaciment arqueològic de la Timba de Sta. Bàrbara se situen en un promontori amb precipici rocós –una timba- que pertanyen als termes municipals de l’Arboç i de Castellet i la Gornal. Les restes arqueològiques identificades i la ceràmica recuperada en superfície han estat localitzades a el Planot de la Timba, que es troba al terme de Castellet i la Gornal, però també a prop de la depuradora de l’Arboç o zona coneguda com a Sota la Timba de Sta. Bàrbara.

Els terrenys de la Timba de Sta. Bàrbara es troben dins els límits del Parc Natural del Foix, entitat gestionada pel Consorci del Parc del Foix, integrat per la Diputació de Barcelona, i els ajuntaments de Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos.

La xarxa hidrogràfica de Castellet i la Gornal queda centrada en la riera del Foix, riu que configura les comarques penedesenques, on conflueixen quasi totes les fondalades del municipi. A Castellet es troba el pantà del Foix, inaugurat a l’any 1929. Antigament havia un mínim de cinc molins del tram de riu que passa pel municipi: d’en Llopart, el Vell, el Nou, el de Xoriguera i el d’en Galtés, enrunats avui dia. A peu de la mateixa Timba s’observen les restes del vell molí del Coloma, amb la bassa i la resclosa, conduccions i edificacions en ruïnes, fins a on permet veure la densa vegetació del paratge.

Els principals afluents del Foix, dins els sectors de Sant Marçal i les Masuques, són el Marmellar i les rieres d’Estalella i de la Bruixa. La capçalera de la riera del Marmellar, igual que la del Foix, es troba al vessant meridional de la serra d’Ancosa i en el sector format entre el Montagut (965 m), puig Formigosa (955 m) i el turó del Pinar de la Costa (916 m). El seu cabal és intermitent, amb alguns sectors amb aigua i altres completament secs. Per la banda sud-oest del promontori on se situa la Timba existeix una font natural, la Font Veu-i-Tapa, a tocar la depuradora de l’Arboç.