La Timba de Santa Bàrbara

El Planot de la Timba – Castellet i la Gornal

La Timba de Santa Barbara forma part del projecte de recerca arqueològica de la Universitat de Barcelona El canvi sociocultural a la Cessetània oriental (Penedès i Garraf) durant la protohistòria i l’època romana republicana: una perspectiva històrica i evolutiva i forma part dels projectes de recerca que subvenciona el Departament del Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt arqueològic de la Timba de Sta. Bàrbara té una extensió aproximada de 4 Ha, que coincideix amb l’actual bosc de pins dins els límits del Parc Natural del Foix, situat en un promontori rocós a la dreta de la carretera que porta de l’Arboç a Castellet.

L’any 2016 i durant l’estiu de 2017 s’han realitzat excavacions arqueològiques a la part més alta del jaciment, en una zona coneguda com el Planot de la Timba de Sta. Bàrbara, que pertany al municipi de Castellet i la Gornal, on està sortint a la llum les restes d’una potent fortificació de la primera edat del ferro o època preibèrica (segles VII-VI aC), amb una presència significativa d’àmfores fenícies, que esdevenen els primers contenidors que porten vi al nostre territori.

L’objectiu d’aquesta segona intervenció arqueològica de 2017 ha estat assolit amb escreix. Ha estat possible caracteritzar el jaciment, mitjançant sondeig arqueològic al sector 4 i l’obertura en extensió del sector 2, a nivell cultural, cronològic i tipològic, i confirmar que ens trobem davant d’un possible enclavament comercial protohistòric al riu Foix, amb una important presència de material amfòric fenici i arquitectura en pedra d’una possible estructura defensiva i altres elements destacats, com una banqueta i una abocament de restes de bou sota paviment, que podria tenir un caràcter votiu o de ritual fundacional.

Més informació:

Presentació de primers resultats a la IV Trobada d’estudiosos del Foix, organitzat per l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Diputació de Barcelona, que va tenir lloc el dia 16 de juny de 2016.

Resultats de la primera intervenció arqueològica al jaciment de l’edat del ferro del Planot de la Timba de Santa Bàrbara (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), de D. López i S. Jiménez.

Descarrega la presentació en pdf aquí.