La Timba de Santa Bàrbara

Crèdits

Les excavacions a la Timba de Sta. Bàrbara es duen a terme gràcies a la col·laboració dels propietaris del terrenys on s’ubica el jaciment: les germanes Ribosa Botifoll, Marcelino Mañé, Antònia Albornà, Buenaventura Pujol i Jaume Albornà.

Agraïm a totes les institucions públiques i privades i a totes les persones que fan realitat el projecte de La Timba, molt especialment, a  l’equip d’arqueologia, estudiants, voluntaris/-es i col·laboradors/-es.